ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު

ބޫޓާން ބަލިކޮށް، ރާއްޖެއިން ތިންވަނަ ހޯދައިފި

އިންޑިއާ އަތުން ބަލިވެ، ރާއްޖެއަށް ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ރާއްޖެއިން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީން ޖާގަ ހޯދައިފި

އަކޫ އާއި ސެގާޓްގެ ވޯޓު ވެސް ވެން ޑައިކްއަށް

ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް ބަލިވެ، ރާއްޖެއިން އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮލިފައިން ނިންމާލައިފި

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނޭޕާލް އަތުން ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީމުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި

ގައުމީ ޓީމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ލަފާ ހޯދުމަށް މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު ހިމެނޭ ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް

ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާތީ ސެންޓޭ އާއި ރިޒޭ، ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކުޅުނީ ބައްސާމެއް ނޫން، ދިވެހި ލޭ ހިނގާ ދިވެހި ކުޅުންތެރިން، ހިތް މަރާލީ ކީއްވެ؟

2

ވަން ފޮޓޯ: ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާގެ ކުރިމަތިލުން

ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރި، ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން އެބަ ތިބި: ލިއްޕީ

މުޅި ގޭމު ނިމުމަކަށް ގެނައީ ރެފްރީ ދިން ދެވަނަ ޕެނަލްޓީ، އެއީ ގޯސް ނިންމުމެއް!

1
« 1