ނ. ކުޑަފަރީ

ކުޑަފަރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 75 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އަތޮޅު ތެރޭގެ ހާލަތު ގޯސް، މިއަދު އެކަނިވެސް ހަތް ރަށެއް މޮނިޓަރިން އަށް

މެމްބަރު ވައްޑެއަށް އިންޒާރުދިން ޓީޗަރު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ކުޑަފަރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކަމާއެކު ކުރިއަށް

ކުޑަފަރީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުޑަފަރީން ޕޮޒިޓިވްވި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ ޑަބަލް ނެގަޓިވް

ކުޑަފަރީން މާލެ ގެނައި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން، އެރަށް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ކުޑަފަރީން މާލެ ގެނައި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިންތިހާބަކާ ނުލައި ކުޑަފަރީ ކައުންސިލުގެ ތިން ގޮނޑިއެއް އެމްޑީޕީއަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ

ނ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށަކަށް ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

ރައީސް ސޯލިހު ނ. މިލަދުއަށް ވަޑައިގެންފި

ހަތަރު ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

« 1