މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ

ދިވެހި އަސްރިއްޔާގައި ބޭރުގެ ބަޔަކު ނުތިބޭނެ، ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ އަސްކަރީ ބޭސްއެއް ވެސް ނޯންނާނެ: މާރިޔާ

1

ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު، ނަތީޖާ ދަނީ ފެންނަމުން: މާރިޔާ

1

އިމިގްރޭޝަނުން ކޯލް ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

އަމާޒަކީ ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ގާބިލުކަން އިތުރުކޮށް، މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުން: މާރިޔާ

އައްޑޫގައި ފެންބޮޑުވެ، ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލާތަކާ މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

1

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހުންގެ ހާލު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ނަތީޖާ ނެރޭ މަސައްކަތަކަށް ހަދަންޖެހޭ: މާރިޔާ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއްދަނީ ހިންގަމުން: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

މާލޭގައި 126 ކެމިކަލް ގުދަނެއް، 82 ގުދަން ހުރީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގައި

1

ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައިގެން މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކި ނުކުރާ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވުމުން މާރިޔާ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: ޑިމޮކްރަސީ ރަން 2019

ވަން ފޮޓޯ: ކަސްޓަމްސްގެ 129 ވަނަ އަހަރީ ހަފްލާ

« 1