މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް

ޖަލު ބަލަހައްޓަން 60 ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

4

ރައީސް ޔާމީނަށް ހުރިހާ އިނާޔަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ، ވަކީލުންނާއި އާއިލާއިން ޝަކުވާއެއް ކޮށްފައެއް ނެތް: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވީ، ރައީސް ނަޝީދާއި މައުމޫނު ބަންދުކުރިތަން ތަރައްގީ ކުރުމަށްފަހު އެތަނުގައި: އިމްރާން

3

ރައީސް ޔާމީން ފެނުމުން ސިފަކުރެވުނީ "ޖަލު މީހެއް"ގެ ގޮތުގައި، އުޅުއްވަނީ ވަރަށް ހިތްދަތި ހާލުގައި: އަދުރޭ

1

އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ ތަނުން ފިލި ގައިދީ ހޯދައި ހައްޔަރު ކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗަށް ޓެސްޓެއް ހަދަން ގެންދިޔަ ގައިދީއަކު ފިލައިފި

ޕެރޯލް ބޯޑުގެ މަސައްކަތް ނުހިނގާތީ ޕެރޯލްގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭ 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަތިބި: ޖީހާން

އާ ސީޕީއާއެކު ޖަލުތައް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިވާނެ: އިމްރާން

"ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ކޯލިޝަންގެ އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން ގުޅިގެން ކުޅުނު ކުޅިގަނޑު ކާމިޔާބު ނުވުމުން"

1

ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމުން މުނާޒް ވަކިކޮށް، އެ މަގާމަށް އަހުމަދު އައްޔަންކޮށްފި

ޖަލުތަކުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ރައީސް ސޯލިހު އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވާތީ ކަންބޮޑުވޭ: އިދިކޮޅު

1

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ރައީސް ޔާމީނަށް ޓަކައި ޖަލުތައް ގަޑުބަޑު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިގެން ނުވާނެ

« 1 ...