މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް

ސަރަހައްދީ އިންޓެލިޖެންސް ސެންޓަރުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކުރަން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ދީފި

ފަރުވާއަށް ފަހު އަދީބު އަނެއްކާވެސް ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޖަލުން ފިލި ގައިދީއެއް އަނބުރާ ޖަލަށް ވައްދައިފި

އަދީބު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް އެބަ ގެންނަން: ފުލުހުން

ޓަގުބޯޓެއްގައި އިންޑިއާއަށް އެތެރެވާން އުޅެނިކޮށް އަދީބު ހައްޔަރުކޮށްފި (ވީޑިއޯ)

3

ޖަލުގައި މަރުވި މީހެއްގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ލުތުފީއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް: މޫނު މަތީން މާޔޫސްކަމާއި މުސްކުޅިކަން

2

ޑްރަގް ފަރުވާއަށް ގޮތެއް ނުނިމި 277 މީހުން، ފަރުވާނުދެވި 800 މީހުން އެބަތިބި: ޕީޖީ

މާފުށީ ޖަލު މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ފިލި ގައިދީއަކު ހޯދައިފި

ޖަލުގައި އަނިޔާކުރި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ހަވާލުކޮށްފި

ލުތުފީތޯ އެހެން މީހެއްތޯ ކުރެވޭ ސުވާލަށް ޕްރޮފެސަރު އުގެއިލްގެ ޖަވާބު: އެއީ އެއް ޝަހުސެއްގެ ފޮޓޯތަކެއް

ވަން ފޮޓޯ: ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނައުން

« 1