Close

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓާ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ލޮލަށް ބުޅި ހެރުނު މަސްވެރިޔަކަށް އަވަސް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި

ކުޅުދުށްފުއްޓާއި އައްޑޫ ސިޓީގައިވެސް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި

މާލޭގެ ފަސް ހޮސްޕިޓަލެއްގަ އާއި އައްޑޫ އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި މާދަމާ ވެކްސިން ދޭން ފަށާނެ

ތިން ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓަން ފެނަކައަށް

ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުގެ ގަވަނިން ބޯޑް އެކުލަވާލައިފި

މޯލްޑިވް ގޭހުން އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމުކުރި ފުރަތަމަ އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް ހުޅުވައިފި

15 އަހަރަށްފަހު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިންކިއުބޭޓަރެއް، ދުވަސް ނުފުރާ ވިހަން މާލެ އައުން ނިމުމަކަށް!

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ފިހާރައެއްގެ ތެރޭ މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމާލާ ދީފި

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން ފޯރުކޮށްދޭ ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓާ ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 18 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ