ގުޅިފަޅު

ގުޅިފަޅުން ދޫކުރާނީ 700 އަކަފޫޓުގެ 1200 ގޯތި: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

1

ގުޅިފަޅަށް ޕޯޓު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށާނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ގުޅިފަޅު ހިއްކަން ހަވާލުކުރި ޖީޕީޑީން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއަށް 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ތިލަފުއްޓާއި ގުޅިފަޅުން ބިން ދޫކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

އަމާޒަކީ އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ޑްރަގް އޮފެންޑާ ރިމާންޑް ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފެށުން: ޖެންޑާ

ތިލަފުށީގެ މާސްޓާ ޕްލޭން މާޗު މަހަށް ނިމޭނެ: ސުހައިލް

އެމްޓީސީސީން ތިލަފުއްޓަށް ބާއްވާ ކާގޯ ފެރީގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކޮށްފި

ތިލަފުއްޓާއި ގުޅިފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

ތިލަފުއްޓާއި ގުޅިފަޅުގައި ހަދާ އިމާރާތްތަކުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމުގެ ހިދުމަތްވެސް އެޗްޑީސީއިން

ތިލަފުއްޓާއި ގުޅީފަޅުގެ ބިންތަކުގެ ކުލި ދެން ދައްކަންޖެހޭނީ އެޗްޑީސީއަށް

އެންދަމަން ފޭބި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ފްލެޓް ނުލިބުނު މީހުންނަށް ދެ ގޮތެއް، ބަދަލު ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބުރާސްފަތީގެ ކުރިން ސޮއިކުރަން އަންގައިފި

2