އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

އެހެން މީހުންގެ އުނި ސިފަތައް ހާމަކުރުމަކީ ދުނިޔެއާއި އާހިރަތް ފަސާދަކުރާ ބަލިމަޑުކަމެއް: ހުތުބާ

އޮކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށް މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 76 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ޒަކާތު ފަންޑުން ފަގީރުންނަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުން ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް އެހީ ދޭން ފަށަނީ

އައްޑޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިންދޫ އަޅުކަމެއް ކުރި މައްސަލަ ފުލުހަށް

މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފި

އާއިލީ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މުފްތީ މެންކް ދެއްވާ ދަރުސް މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި

މުފްތީގެ ދަރުސް މިރޭ އައްޑޫގައި، މައުލޫއަކީ "ބިނާކުރަނިވި މުސްލިމުން"

މީހަކަށް އަނިޔާވެރިވެއްޖެނަމަ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެކަމުގެ ތަކުލީފު ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހޭނެ: މުފްތީ

ވަން ފޮޓޯ: މުފްތީ މެންކް މާލެގައި ދެއްވި ދަރުސް

މުފްތީ މެންކް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ކުރެންދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަަށައިފި

މިމަހު 28ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އިމާމުވެ ހުކުރުކުރައްވާނީ މުފްތީ މެންކް

« 1 ...