ގދ. މަޑަވެލި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މަޑަވެލި-ހޯނޑެއްދޫ އާ ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފޮޓޯ: ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދަ އަރައި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް!

ތިމަރަފުށްޓާއި މަޑަވެލި ފެނު އަޑީގައި: ދުވަހަކުވެސް މިވަރެއް ނުވޭ!

މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ އަނެއްކާވެސް ކަނޑާލައިފި

ދެކުނަށް އެރި އުދައިގައި 18 ރަށެއްގެ 200 އަށްވުރެ ގިނަ ގެއަށް ލޮނު ވަދެ ގެއްލުންވި: އެންޑީއެމްއޭ

އުދައަރެމުގެ ސަބަބުން މަޑަވެލި ހާލުގައި ޖެހިފައި، ސަރުކާރުން އެހީ ދެނީ

ހިންނަވަރާއި މާމިގިލި އަދި މުލަކަށްވެސް އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން

އޮމަދޫ އަތޮޅު ފައިނަލަށް، މޮޅަކާއެކު ކަނޑުހުޅުދޫ އުންމީދު ދަމަހައްޓައިފި

މުލަށް ފައިނަލަށް، ގަމާއި އިސްދުއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ވާދޫ، ގާފަރު، މަތިވެރީގެ އިތުރުން ހުރާ އަދި ބޮޑުފޮޅުދޫވެސް ފެށީ މޮޅަކުން

ތިން ހަފުތާ ފަހުން ކުޑަހުވަދޫ އަނެއްކާވެސް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް، 27 ރަށެއް މޮނީޓަރިންގައި

2
« 1