ފ. ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫގައި 500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ނިލަންދޫގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ހާލު ދެރަވި ކުއްޖަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފި

އެމްޓީސީސީ ރަށްވެހި ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެންވައިޖީ ހޯދައިފި

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނަށް ޔާމީން ނިލަންދުއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ނިލަންދޫގައި ފުލުހެއްގެ ސައިކަލުން ޖެހި އަނިޔާވި މީހަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފި

ރުކުން ވެއްޓި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާ، ދެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ތައްޔާރުވަނީ

ލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓް ދީފި

ބުދު ދީން އޮތް ޒަމާނުގެ އާސާރީ އިތުރު ތަކެތި ނިލަންދޫން ފެނިއްޖެ

ނިލަންދޫ ސަމީއާގެ މަރު: ފެށުނީއްސުރެ ވެންޓިލޭޓަރުގައި، ވަކިވެދިޔައީ އަލަތު ދަރިފުޅުވެސް ފިރިމީހާވެސް ލޮލަށް ނުފެނި

ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު ތަކާއެކު، 8 ރަށެއްގައި ހަވީރު 4:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށް ކާފިއު

1

ގދ. ތިނަދޫ އާއި ފ. ނިލަންދޫގައި ރޭގަނޑު 9 އިން ފަތިހު 4 އަށް ކާފިއު ހިންގަން ނިންމައިފި

އެކްސްކްލޫސިވް: ޝިފާޒް އާއި ޖަޒްލީން ބައްދަލުވި ވަގުތުގެ އިހުސާސްތައް، އެކުވެރިކަމުގެ މާތް ނަމޫނާއެއް!

« 1