ޔޫރަޕް

އަލީބާބާގެ ބާނީ ޖެކްމާގެ އެހީ މިފަހަރު ޔޫރަޕުގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް

ކޮވިޑް 19 : ވެކްސިން ދިން ޑޮކްޓަރު ޕޮޒިޓިވްވުމުން ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާ ގޭގައި ކަރަންޓީނުވެވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑް 19 : ޗައިނާއަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް، ވަގުތީ ހޮސްޕިޓާތައް ބަންދުކޮށް 80 ޕަސެންޓު ސިޓީތައް ހުޅުވައިލަނީ

"ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ ވުމަކީ ޔޫރަޕުގެ އިއްތިހާދާއި ރާއްޖެއާ އޮތް ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެޅުނު ބިންގަލެއް"

ޔޫރަޕުގެ އިއްތިހާދުގެ ނައިބު ރައީސް، ރައީސް ސޯލިހުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ މަސް ޔޫރަޕަށް އެތެރެކުރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލާވަރަށް ލޭނު މަސްވެރިކަން ވަނީ ގޯސްވެފައި: މިނިސްޓަރު

3

ރައީސް ޔާމީން ވަގުތުން މިނިވަން ކުރުމަށް ޔޫރަޕުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ގޮވާލައިފި

މިގައުމުގައި ގައުމީސަލާމަށް ކޮޅަށް ނުތެދުވާ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ

ފޭސްބުކްއަށް އީޔޫގެ އިންޒާރެއް