ޔޫރަޕް

ޔޫރަޕުގެ އެތައް ގައުމެއްގެ ސޭފް ޓްރެވަލް ލިސްޓްތަކުގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

ރާއްޖެއިން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޔޫރަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓްކޮށްފި

ކްލޮރޯކުއިންގެ ފޭކު ބޭހެއް ދައުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ލޮކްޑައުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕުން އެތައް މިލިއަން ފުރާނައެއް ސަލާމަތް ވި

ޔޫރޯ ވިންގްސް އިން ދަތުރުތައް ފަށައި ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި އެއާޕޯޓް ބަންދުވުމުން އަނބުރާ ޖައްސައިފި

ޔޫރަޕުގެ މާކެޓުތައް އަލުން ހުޅުވި، ދިވެހިމަހަށް އޮތް ޑިމާންޑު ބޮޑުވަނީ

1

އަންހެނުންގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 2022 އަށް ފަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް 19އަކީ ވަބާއެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިތާ 30 ދުވަސް، މުޅި ދުނިޔެ ތަޅުލެވިފައި

2

އަލީބާބާގެ ބާނީ ޖެކްމާގެ އެހީ މިފަހަރު ޔޫރަޕުގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް

ކޮވިޑް 19 : ވެކްސިން ދިން ޑޮކްޓަރު ޕޮޒިޓިވްވުމުން ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާ ގޭގައި ކަރަންޓީނުވެވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑް 19 : ޗައިނާއަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް، ވަގުތީ ހޮސްޕިޓާތައް ބަންދުކޮށް 80 ޕަސެންޓު ސިޓީތައް ހުޅުވައިލަނީ

"ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ ވުމަކީ ޔޫރަޕުގެ އިއްތިހާދާއި ރާއްޖެއާ އޮތް ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެޅުނު ބިންގަލެއް"

« 1