ޔޫރަޕް

އީޔޫ އިން މޮޑާނާ ވެކްސިންގެ 160 މިލިއަން ޑޯޒް ގަންނަނީ

ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަަކަށް އެތެރެކުރާ ދިވެހި ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީ މައާފުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

މެދުތެރޭ ޔޫރަޕްގެ ކޮވިޑް ކޭސްތައް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އިތުރުވެއްޖެ

ބެލްޖިއަމްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ގައުމު އެއްކޮށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ކޮވިޑުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ޖަރުމަނާއި ފްރާންސުން ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކުރަނީ

ޕޮލެންޑްގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިޓަލީގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު ކޮށްފި

ޔޫރަޕުގެ އެތައް ގައުމެއްގެ ސޭފް ޓްރެވަލް ލިސްޓްތަކުގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

ރާއްޖެއިން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޔޫރަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓްކޮށްފި

ކްލޮރޯކުއިންގެ ފޭކު ބޭހެއް ދައުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ލޮކްޑައުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕުން އެތައް މިލިއަން ފުރާނައެއް ސަލާމަތް ވި

ޔޫރޯ ވިންގްސް އިން ދަތުރުތައް ފަށައި ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި އެއާޕޯޓް ބަންދުވުމުން އަނބުރާ ޖައްސައިފި

« 1