Close

ޔޫރަޕް

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެމެރިކާއިން ސައޫދީއަރަބިޔާ "ބުލީ" ކުރަމުން އެގެންދަނީ ކީއްވެ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނިއުކުލިއަރ ހަނގުރާމައެއްގެ ތުންފަތްމައްޗަށް އިރުމަތީ ޔޫރަޕް!

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެމެރިކާޔާއި ޔޫރަޕު ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް ކަންކަމެއް ދެން ނުހިނގާނެއެވެ. ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ނޭޝަނަލް ހެލްތު ލެބޯޓްރީ ގާއިމްކުރަން 299 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ނަގައިފި

ދިވެހީންނަށް ވިސާއާ ނުލައި ޔޫރަޕަށް ދަތުރުކުރަން ފެށޭނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް

އުރީދޫން ސަބްމެރިން ކޭބަލަކުން ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ޔޫރަޕް ގުޅައިލަނީ

އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ޔޫރަޕުގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ފެތުރެނީ

އާކްޓިކް ކަނޑު ގަނޑުވެ މުދާ އުފުލާ ބޯޓުތަކެއް ތާށިވެއްޖެ

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕުގައި ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވަނީ

ޔޫރަޕުގައި ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާތީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ރަޝިޔާ އާއި އިރުމަތީ ޔޫރަޕުގެ އިތުރު އެއާލައިންތަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން ރައްކާތެރި، ބައްޔާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރޭ: އީޔޫ

« 1