އިންގްލެންޑް

ހަގީގީ އިންގްލެންޑް ސްޕޯޓަރުން ކުޅުންތެރިންނަށް "ބޫ" އެއް ނުކުރާނެ: މެގުއާ

ސައުދީއަށް ދިޔުމުން "ބޫ" ކުރިއަސް ހެންޑަސަންއަށް މައްސަލައެއް ނެތް!

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޮޓަލަކުން ޗެކައުޓްވި ބަޔަކު ކޮޓަރީގައި ހުރި ހުރިހާއެއްޗެއް ވަގަށް ގެންގޮސްފި

ސިއްހީ ސަބަބަކަށްޓަކައި ފީފާގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް އިންގްލެންޑުގެ ވޯލްޑްކަޕް ޓީމަށް

އޮސްޓްރޭލިއާ ރޮއްވާލައި އިންގްލެންޑް ފުރަތަމަ ފައިނަލަށް

ޔޫރަޕް ޗެމްޕިއަން އިންގްލެންޑާއެކު އޮސްޓްރޭލިއާ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލަށް

ޖޭމްސްއަށް ރަތެއް ދެއްކި މެޗު ޕެނަލްޓީގައި ކާމިޔާބުކޮށް އިންގްލެންޑް ކުއާޓާއަށް، އޮސްޓްރޭލިއާވެސް ކުރިއަށް

އިންގްލެންޑާއި ނެދަލޭންޑްސްއަށް ވެސް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ، ޕޯޗުގަލްއަށް ހިތްދަތިކަން

ސާޅީހަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި އިންގްލެންޑުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 21 އަހަރުން ދަށު ޔޫރޯ ހޯދައިފި

ގުރުއާނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުމަކީ ރަޝިޔާގައި ކުށެއް: ޕުޓިން

އެމްބާޕޭގެ ގޯލުން ފްރާންސަށް މޮޅެއް، ސަކާގެ ހެޓްރިކާއެކު އިންގްލެންޑްވެސް ކުރިއަށް

އެޒޭއަށް އިންގްލެންޑް ސްކޮޑުން ފުރުސަތު ދީފި

« 1