Close

އިންގްލެންޑް

ކެލްވިން ފިލިޕްސް ހުރީ މާބޮޑަށް ބަރުވެ، ތަމްރީނު ނުކުރެވޭވަރު ވެފައި

ކިންގް ޗާލްސްގެ ފޮޓޯ ޖެހި ޕައުންޑުގެ ނޫޓުތައް ދައްކާލައިފި

ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބު ކޮށްލި ކެޕްޓަނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން: ކޭން

އިންގްލެންޑް ބަލިކުރުމަށް ނަސީބު އެހީވި، ދެން އޮތީ ތައުރީފު ހައްގު މޮރޮކޯ!

ކޭންގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެ އިންގްލެންޑް ރަށަށް، ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ސެމީއަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: އިންގްލެންޑް 1-2 ފްރާންސް (ފުލްޓައިމް)

އިންގްލެންޑަށް ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން: މެގުއާ

ފޮޓޯ: ސެނެގޯލް ކަޓުވާލައި އިންގްލެންޑް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ސައުތުގޭޓްގެ ނަޒަރުގައި އެންމެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނީ ބެލިންހަމްއާއި ހެންޑަސަން!

ހަތިޔާއެކު ގެޔަށް ބަޔަކު ވަނުމުން ސްޓާލިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް، ސްކޮޑާ ގުޅޭނީ އާއިލާގެ ކަންކަން ރަނގަޅުވުމުން

ފަސޭހަކަމާއެކު އިންގްލެންޑް ކުއާޓާއަށް، ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސާ

ވޯލްޑް ކަޕް: އިންގްލެންޑް 3-0 ސެނެގާލް (ފުލްޓައިމް)

« 1