އިންގްލެންޑް

އިނގިރޭސި ސަޕޯޓަރުންގެ "މުޑުދާރު" ފަޅި، ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި އިހުތިރާމު ކުޑަ އެތައް ކަމެއް!

1

ނާކާމިޔާބުވި ޕެނަލްޓީތަކުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ އަހަރެން: ސައުތުގޭޓް

ޕްރިންސް ވިލިއަމްއާއެކު މުޅި އިންގްލެންޑް ރޮއްވާލައި، އިޓަލީން ޔޫރަޕުގެ ރަސްކަމަށް

4

ޔޫރޯ: އިޓަލީ 1-1 އިންގްލެންޑް (3-2)

އިޓަލީގެ ޔޫރޯ ފައިނަލްތައް: ޗެމްޕިއަންކަމުގެ 53 އަހަރުގެ ދުރު ހަނދާނަކަށްފަހު ތަށްޓާ ދިމާއަށް

އިންގްލެންޑް ޓީމަށް ރާނީގެ ހާއްސަ މެސެޖެއް: ހަނދާންތައް ގުޅެނީ އަތްޕުޅުން ދެއްވި ވޯލްޑް ކަޕް ތަށްޓާ

އިޓަލީއާއި އިންގްލެންޑްގެ ހަނދާންތައް: ޕިރްލޯގެ ހިތްގައިމު ޕެނަންކާ ޕެނަލްޓީ އާއި ސްކޯލްސްގެ ވިދާލުން

މިއީ މުސްކުޅީންނާއި ޒުވާނުންގެ ފައިނަލެއް، ވެމްބްލީގައި ކުޅެން ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: ބޮނޫޗީ

1

މިފަހަރު ޔޫރޯގެ ފައިނަލް މެޗު އިންސާފު ކުރާނީ "މަހުޖަނު ރެފްރީ"

1

55 އަހަރު، 52 ގައުމެއްގައި 302 މެޗު، ހިތްދަތި އެތައް ހަނދާންތަކެއް، އިންގްލެންޑް ފައިނަލަކަށް!

ޝޫމައިކަލް މޫނަށް ލޭޒަރު އަޅުވައި، ގައުމީ ސަލާމަށް އިހުތިރާމު ކަނޑާލުމުން އިންގްލެންޑަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

3

ޑެންމާކުގެ ހިތްވަރަށް ސާބަސް، އިނގިރޭސީންނަށް ރެފްރީ ދިނީ އަގުހުރި ހަދިޔާއެއް!

3
« 1