ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނު

އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނު ތައާރަފްކޮށްފި

މިފަހަރު ވިސްނަނީ ރިލީފް ލޯނަކަށް ނޫން، ވިޔަފާރިތަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އަލުން ކޮޅަށް ޖެހޭނެ ގޮތަކަށް: ފައްޔާޒް

ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުން ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހޭނެ: ފައްޔާޒް

އިތުރު 744 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 35،365 އަށް

ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފުކުރަން ނިންމައިފި

އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެޗްއެސްބީސީން 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އެސްޑީއެފްސީން 2205 ފަރާތަކަށް ލޯނު ދޫކުރި

އެއްފަަހަރާ 10 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްވެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

ރިލީފް ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން އެއް ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ލޯނު މިހާރު ވަނީ ދޫކޮށްފައި: ރައީސް

ކޮވިޑުގެ ކަންކަމަށް މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 77 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބީއެމްއެލުން ހުޅުވާލައިފި

ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް 554 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

« 1