Close

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް

ޕެނަލްޓީގައި އެސްޓީއޯ ބަލިކޮށް އެމްޕީއެލް ސެމީއަށް، ފަހުސިކުންތުގައި މޮޅުވެ އެޗްޑީސީވެސް ސެމީއަށް

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް: ޗެމްޕިއަން އާރްއާރްސީ ކަޓުވާލައި ވެމްކޯ ސެމީއަށް، ފެނަކަވެސް ސެމީ ޔަގީންކޮށްފި

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް: ކުއާޓާގެ ފަހު ޖާގަތައް އެސްޓީއޯ، އެމްޕީއެލް، އެޗްޑީސީ އަދި ސްޓެލްކޯއަށް

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް: ޗެމްޕިއަން އާރްސީސީ، ވެމްކޯގެ އިތުރުން ސިފައިން ކްލަބާއި ފެނަކަ ކުއާޓާއަށް

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް މައިލޯ

އާދަންނާގެ ހެޓްރިކާއެކު އާރްއާރްސީން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް: އެފްއެސްއެމް އާއި އާރްއާރްސީ ފައިނަލަށް

18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ: ވެމްކޯ އާއި އެމްޕީއެލް ފައިނަލަށް

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް: އާރްއާރްސީ އާއި ފެނަކަވެސް ސެމީއަށް

އެފްއެސްއެމްއިން ވަރުގަދަ އެޗްޑީސީވެސް ކަޓުވާލައިފި، ޕްރިޒަންސް ވެސް ސެމީއަށް

ކްލަބު މޯލްޑިވްސްގެ ގަދަ 16 އަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ، ފޯރިގަދަވާނެ!

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ގުރު ނަގައިފި، ބީއެމްއެލްއާއި އެޗްޑީސީ އަދި އާރް އާރްއާރްސީ އެއް ގްރޫޕަކަށް

« 1