ވިޔަފާރި

ދިވެހިންނަށް ވިސާއާ ނުލައި ސައުދީއަށް ދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

އުރީދޫ މަސްރޭސް ފަށައިފި، މާލެ ސިޓީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ސޮނީ ފިޝިންއަށް

ހިންނަވަރާއި މީދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މާފަރާއި ބިލެތްދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މާޅޮސް ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ 80 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

މަސްދޯނި ފަހަރުގައި ފެން ފިނިކުރާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން ދޭ ފައިސާ ދެން ހަވާލުކުރާނީ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތާ

އެސްޓީއޯއިން އަލް ނޫރު ހިކިކިރުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ތިންވަނަ ގައުމަކަށް ޗައިނާ

ހުޅުމީދޫ މިފްކޯ ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފި

ޗައިނާގެ ސިޗުއާން އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

ދިރާގުގެ ކޮންމެ ފައިބާ ޕްލޭނެއް މިހާރު އަންލިމިޓެޑް ކޮށްލެވޭނެ

ބީއެމްއެލުން ގެދޮރު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 25 އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

... 9 ...