އޭސީ މިލާން

އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށް އިންޓައިން ފައިނަލަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްފި

ބަޔާން ކަޓުވާލައި ސިޓީ ރެއާލްއަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ، އަނެއް ސެމީގައި މިލާން ޑާބީއެއް

ޗެލްސީ ކަޓުވާލައި ރެއާލް ކުރިއަށް، 16 އަހަރުގެ އިންތިޒާރަކަށްފަހު މިލާންވެސް ސެމީއަށް

ރެއާލްއިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި، ނަޕޯލީ ބަލިކޮށް މިލާނަށްވެސް ސެމީގެ އުންމީދު

ބޮޑު މޮޅަކާއެކު މިލާނުން ނަޕޯލީ މަޑު ޖައްސާލައިފި

ކުއާޓާގައި ޗެލްސީއާއި ރެއާލް، ސިޓީއާއި ބަޔާން ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ

ބަޔާންއިން ޕީއެސްޖީ ކަޓުވާލައިފި، ޓޮޓެންހަމް ކަޓުވާލައި މިލާންވެސް ކުއާޓާއަށް

ބަޔާނުން ޕެރިހުގައި ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި، ސްޕާސް ކައިރިން މިލާނަށްވެސް ހަނި މޮޅެއް

އިންޓައިން ނަޕޯލީ ބަލިކޮށްފި، އޭސީ މިލާނަށްވެސް މޮޅެއް

ޕީއެސްޖީއަށް ގުރޫޕުގެ އެއްވަނަ ގެއްލުނީ ހީނުކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް، މިލާން ގަދަ 16 އަށް

ހިތްގައިމު ގޯލުތަކާއެކު ޗެލްސީ ގަދަ 16 އަށް

އޭސީ މިލާނުން ނަޕޯލީ ފުލުގައި ވިއްދައިފި، އިންޓައަށްވެސް މޮޅެއް

« 1