Close

ކުށް

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: މުހައްމަދު އިސްމާއީލްގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް، ޝެއިހް ނިޝާނާއި ފަޒްލޫންގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް

ނިޝާނާއި ފަޒްލޫންގެ ދަރުސް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ހިފަހައްޓައިފި

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: ޝެއިހް ނިޝާން ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: މުހައްމަދު އިސްމާއީލާއި އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ބިދޭސީއަކު 14 އަހަރަށް ޖަލަށް

ބަނގުރާ ބޯން ތިބި ދެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

ނުވަ ކޭސް ބަނގުރަލާއެކު ދެ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫގައި ޒުވާނަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ކޮންޓެއިނަރުން ފެނުނީ 15 ކިލޯގެ ހަޝިޝް އޮއިލް

ތިން ވަޒީރެއްގެ ކާރުކޮޅުގައި "އިންޑިއާ އައުޓް" ޖެހި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް

ވެއިޓަރު މަރާލި މައްސަލަ: އާބިދުއަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

އައްޑޫގައި ޒުވާނަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ބަންދަށް ދިހަ ދުވަސް

... 24 ...