ކަނޑު މަތީ

ބްލެކްއައުޓްވުން: ފީނާމީހުން މިކަމަށް ވިސްނާ!

2

ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް ލޯންޗެއްގެ ކަނޑުތެރެޔަށް ގެއްލިފައިވާތީ، ދަތުރު ކުރާ މީހުން ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބޯޓަކުން މޫދަށް ވެއްޓުނު ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ނިދާފައި އޮވެގެން ހުވަފެން ބަލަމުންދާ ބޯވައެއްގެ ކުލަ ބަދަލުވާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އުޅުނު ބޭރުގެ ދެ ބޯޓެއް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ލައިފްޖެކެޓް އެޅުން ލާޒިމްކުރަން ޖެހޭ، އެކަމާ މިދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

މަރުވި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހުންނަކީ ބޮޑު ޓީޗަރުގެ ދެމަފިރިންނާއި އަންހެން ދަރިފުޅު އަދި ކާފަ ދަރިފުޅު

ލޯންޗު ބަންޑުންޖަހާލި ހާދިސާ ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ފަހަކަށް އަރައިފި

ލޯންޗު ބަންޑުން ޖަހާލި ހާދިސާގައި ދެމަފިރިން މަރުވެއްޖެ

ނޮޅިވަރަންފަރުން ފުރައިގެން ހަނިމާދޫއަށް ދިޔަ ލޯންޗުގައި ތިބި އެންމެން ހޯދައިފި، ދެމަފިރިން ވަނީ މަރުވެފައި

ރިސޯޓަކުން ސްނޯކްލިންއަށް ދިޔަ ދެމަފިރިއެއްގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަނީ

ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ސިފައިން އިލްތިމާސްކޮށްފި