މުނިފޫހިފިލުވުން

ބޮޑު އަގުގައި ގަނެ ފިލްމު "ސޫރްޔާވަންޝީ" އަންނަ މަހު ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އައިޝްވާރްޔާ އާއި އާއިލާ އަދި ސާރާ އަލީ ހާންގެ އިތުރުން ޕޫޖާ ހެގްޑޭ ރާއްޖޭގައި

ކަޓްރީނާ އަދި ވިކީގެ ކައިވެނި އަންނަ މަހު، ދައުވަތު ލިސްޓުގައި ސަލްމާން ހާންގެ ނަމެއް ނެތް!

އިންޑިއާގެ މިނިވަންކަމަކީ ސަލާން ޖަހައިގެން ހޯދި އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނުމުން ކަންގަނާ އަނެއްކާވެސް ހޫނުފެނަށް!

އަލުން އެކްޓް ކުރަން ނުފަށައި ހުރި ސަބަބުތައް އަނުޝްކާ ކިޔައިދީފި

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފެންއަރުވާވަޑާން ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި، ވަރަށް ހިތްގައިމު

ބިގްބޮސް 15: ކަރަން ކުންދުރާ އަދި ތެޖާސްވީ އެންމެފަހުން ލޯބީގެ ގުޅުމަކަށް

1

އަމީތާބުގެ ކާފަ ދަރިފުޅު އަގަސްތިޔާ ވެސް ބޮލީވުޑަށް

ގެވެށި އަނިޔާ ލިބި އެކްޓްރެސް ޕޫނަމް ޕާންޑޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކޮށްފި، ފިރިމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ޕަދްމާޝްރީ އެވޯޑް 2020: ކަރަން ޖޯހަރް، ކަންގަނާ، އެކްތާ ކަޕޫރް އަދި އަދްނާން ސާމީއަށް މުހިންމު އެވޯޑުތަކެއް

މަދޫރީގެ ދަރިފުޅު ދެއަހަރު ވަންދެން ދިގުކުރި އިސްތަށިގަނޑު ކެންސަރު ބަލި މީހުންނަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި

ބައްޕައާއެކު އެކްޓުކުރާ ބަތަލާއިންގެ ގައިގާ ޖަހާފާނެތީ ފިލްމު ސެޓުތަކަށް ވަނުން އަހަންނަށް މަނާކުރި: އެކްތާ ކަޕޫރު

2 ...