މުނިފޫހިފިލުވުން

އަމީތާބުގެ ކާފަ ދަރިފުޅު އަގަސްތިޔާ ވެސް ބޮލީވުޑަށް

ގެވެށި އަނިޔާ ލިބި އެކްޓްރެސް ޕޫނަމް ޕާންޑޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކޮށްފި، ފިރިމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ޕަދްމާޝްރީ އެވޯޑް 2020: ކަރަން ޖޯހަރް، ކަންގަނާ، އެކްތާ ކަޕޫރް އަދި އަދްނާން ސާމީއަށް މުހިންމު އެވޯޑުތަކެއް

މަދޫރީގެ ދަރިފުޅު ދެއަހަރު ވަންދެން ދިގުކުރި އިސްތަށިގަނޑު ކެންސަރު ބަލި މީހުންނަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި

ބައްޕައާއެކު އެކްޓުކުރާ ބަތަލާއިންގެ ގައިގާ ޖަހާފާނެތީ ފިލްމު ސެޓުތަކަށް ވަނުން އަހަންނަށް މަނާކުރި: އެކްތާ ކަޕޫރު

"މަނިކެ މަގޭ ހިތޭ" އަށް މި ފަހަރު ބޮލީވުޑް ތަރި ޖެކޮލިން ފެނާންޑިޒްގެ ތައުރީފު

އާރްޔަންގެ މައްސަލައިން ސަމީރު ވަންކެޑެ އެކަހެރިއެއް ނުކުރޭ: ރިޕޯޓު

ޝާހުރުކަށް ތަހުނިޔާ ނުކިޔުމުން ކާޖަލް އަށް ފާޑުކިޔުން: ކާޖަލް ބުނަނީ ބޭނުންވި ހަދިޔާ ލިބިއްޖެ ކަމަށް

އާރްޔަން ހާން އަށް ފާރަވެރިވުމަށް ހާއްސަ ބޮޑީގާޑެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ޝާހުރުކް ނިންމައިފި

އަނުޝާ އާއި ރުޅިވެވުމުން ކަރަން ހިތާމަ ފާޅުކުރީ ''ބިގްބޮސް'' ގައި

ޒެއިން މާލިކާއި ޖީޖީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް، މައްސަލައަކީ ޖީޖީގެ މަންމަ

ސިދާތުގެ ހަނދާނުގައި ޝެހެނާޒް ކިޔާފައިވާ ލަވައެއް ރިލީސްކޮށްފި

3 ...