Close

ދުނިޔެ

ޕާކިސްތާނުގައި އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކާއި އިސްތިހާރު މަނާކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ފްލައިޓް ހައިޖެކް ކުރި މީހާގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލައިފި

ޓެރަރިޒަމް ނައްތާލަން ސައުދީ އާއި އިންޑިއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ޕުލްވާމާ ޓެރާ އެޓޭކް: މަރުވި ސިފައިންގެ އާއިލާތަކަށް އަކްޝޭގެ ފަރާތުންވެސް ފަސް ކަރޯޑް ރުޕީސް

ރަޖްނީކާންތް އިންޑިއާގެ ލޮކް ސަބާ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރާނެ

ޕުލްވާމާ ޓެރާ އެޓޭކް: މަރުވި 49 ސިފައިންގެ ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް އަމީތާބްގެ ފަރާތުން ފަސް ލައްކަ ރުޕީސް

ސާތް ނިބާނާ ސާތިޔާގެ ތަރި ޕަރީދީ ހަނީމޫނަށް ރާއްޖޭގައި

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބާރަށްދުވާ ރޭލުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ބްރޭކު މައްސަލަޖެހި ރޭލު ހުއްޓިއްޖެ

1

ހަވާއީގައި އުމުރުން 100 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުންނަށް ސިނގެރޭޓު މަނާކުރަނީ

ހޮވިއްޖެ ނަމަ ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޖިލީހަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެމްޕޭންކުރަނީ

ޔޫއޭއީގައި ޖެންޑާ އީކުއަލިޓީ އެވޯޑް ލިބުނީ ހަމަ އެކަނި ފިރިހެނުންނަށް

އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުގައި މިކުއްޖާ ޑިޒައިންކުރީ ކަނޑު ސާފުކުރާ ބޯޓެއް

... 200 ...