ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން

ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފާޑުކިޔުންތައް އިތުރުވުމުން ނިއުޒިލެންޑުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިންޑިއާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޓެސްޓު ކުރުމަށް އިންސާނުން ގަޔަށް ޖަހަން ހުއްދަ ދީފި

ޖީން އެކްސްޕާޓް ކާޓްރިޖުތައް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ރިސްކު ކެޓެގަރީގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން މަސައްކަތް ނުކޮށްފާނެ: ސައިންސްވެރިން

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހަދާ ކޮވިޑް ޓެސްޓަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން 100 ޕަސެންޓް ދީފި

ކޮވިޑް އައިސް އެމެރިކާ ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކޮށްފި: ސީޑީސީ

ސްކޫލުތައް އަލުން ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހަމަޔަށް ލިބިއްޖެ: އެޑިއުކޭޝަން

މެކްސިކޯގައި އުފަންވި އެއްމާބަނޑު ތިން ކުދިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކްލޮރޯކުއިންގެ ފޭކު ބޭހެއް ދައުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމާއެކު ޗެންނާއީ އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19 ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (18 ޖޫން 2020) ރޭގަނޑު

« 1 ...