ތިލަމާލެ ބުރިޖު

ވަން ފޮޓޯ: ތިލަމާލޭ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތަށް މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަންދު

ގުޅިފަޅުގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ދާން މާލޭސިޓީކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސާވޭ ފަށައިފި

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ ޓެކްނިކަލް ސާވޭތަކަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް މާލެ ގެނެސްފި

1

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ބިމެއް ހުސްކޮށްފި

ޔާމީން، ސަރުކާރަށް: ހާރިޖީ ސިޔާސަތު މޮޅިއްޔާ ބްރިޖުއަޅަން ޔޫރަޕުން ފައިސާ ހޯދާ!

ތިލަމާލެ ބުރިޖް މަޝްރޫއުގެ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން 15 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންޑިއާއިން ދޫކޮށްފި

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ރެކޯޑަކާއެކު އެންމެ ސާފުތާހިރު 3 އަހަރު

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ ސާވޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބުރިޖް އެއްބަސްވުމަކީ އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ދެމިގެންވާ ރަމްޒެއް: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

ވަން ފޮޓޯ: ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ތިލަމާލެ ބުރިޖާއެކު އިގްތިސޯދަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އައިސް ތަރައްގީގެ އާ މަރުހަލާއެއް ފެށޭނެ: އަމީރު

« 1