މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހެއްގެ ކޮނޑު ކަށިގަނޑުގައި ރެނދުލައިފި، ދެ މީހަކު މާލެ ގެންނަނީ

ހައިވޭމަތިން ކަހާލައިގެން ވެއްޓި މީހެއްގެ ފުއްކިބަ ފަޅައިގެން ގޮސް، ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ

1

މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެނީ

ރޭގެ އެކްސިޑެންޓުގައި ޒުވާނާ މަރުވީ ގަސްތުގައި ސައިކަލުން ޖައްސައިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވޭ: ފުލުހުން

ދެ ސައިކަލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ފިއުލް ބައުޒަރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި އަންހެނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ ކާރަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ބުރިޖުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް، ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ޕާކުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ

ބުރިޖާއި ހައިވޭއަކީ ވެހިކަލް މަޑުކުރުން މަނާ ސަރަހައްދެއް: ފުލުހުން

ބުރިޖުގައި ދެ ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓުވެ، މީހެއްގެ އަތް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލަކުން ޖެއްސުމަށްފަހު ފިލި މީހަކު ހޯދަނީ

« 1 ...