މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް

އެމްއެންޑީއެފް ގެ ވެހިކަލެއް އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

އިމާރާތެއްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެ ފާރުން ބައެއް ވެއްޓި، ވޭނަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ކާނުގަނޑުގައި ޖެހި، ވޭނެއް ފުރޮޅާލައިފި

ލައިސަންސްނެތި ސައިކަލް ދުއްވި މީހެއްގެ އަތުން ތިންއަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ގައިގަ ޖެހިއްޖެ

ބުރިޖުގެ ހައިވޭގެ މަގުދެބައިގައި ކޮންކްރީޓް ގާ ޖަހަން ފަށައިފި

އީދު ބަންދުގައި މާލެ ސަރަަހައްދުން ފުލުހުންނަށް 206 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ

ބުރުޒު މަގުގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެ، އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެނީ

ޕެޓްރޯލް ޝެޑާއި ވޭނެއްގެ ދޭތެރެއަށް ސައިކަލެއް ވަދެ އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ

ސައިކަލެއް ރުކެއްގައި ޖެހި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ނަޑެއްލާގައި ސައިކަލަކާއި އެމްބިއުލެންސެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލުންނެއްޓި ފާރެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

« 1 ...