ޕީޖީ އޮފީސް

އާރަށު މައްސަލައިގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީލޯންޑްރިންގެ ދައުވާކޮށްފި

މިނިސްޓަރު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

ޝީރީން މަރުވީ ކިހިނެއްކަން ނޭނގޭ ކަމަށް ނަޖާހު ބުނެފި

އައިއެސްގެ ރާއްޖޭގެ ލީޑަރު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ އަމީންގެ ޝަރީއަތް: ލެޕްޓޮޕުން ހެކި ހޯދަން އެފްބީއައިއަށް ފޮނުވައިފި

ކޯޓަށް ލަހުން ހާޒިރުވުމުން ޕީޖީ އޮފީސް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ފެލިވަރުގެ 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނަތް: އިމްތިޔާޒާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހަޅައިފި

ނިހާނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަން ދައުވާ: ދިފާއުވާން ބޭނުންވަނީ އަދީބުގެ ބަޔާން

ފުލުހުންގެ އިޖުރާއީ ގޯހެއްގެ ސަބަބުން އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމަކުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

3

މަހުމޫދު މަރާލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ސާލިމް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

އިރާން ބޯޓުން ގެނައި 70 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ގާޒީ ބަދަލުވުމުން އާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ނިންމައިފި

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑީ ކަމަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ހައިކޯޓުގެ އިންޒާރެއް ޕީޖީ ޝަމީމަށް

އައްމަޓީި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ހައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

« 1 ...