ނަރުހުން

އައިޖީއެމްއެޗް ނަރުހުގެ މަރު: މަރުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރީން ފިރިމީހާގެ ދިވެހި ލޯބިވެރިޔާ ދަރިފުޅު ގެންދިޔަ؟

2

ހަނދާނުން ފިލައި ނުދާނެ 3/11 - އުންޑަތަކުގެ ކުރިމައްޗަށް ނުކުތީ ދެ ދަރިންނަށް ވަސިއްޔަތް ކޮށްފައި

2

ނަރުހުގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ގެންދާނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގެ: ފުލުހުން

ސިއްހީ އެހީތެރިންގެ އާދޭސް، އަހަރެމެން ވަރުބަލި ވެއްޖެ، ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެހީވެދީ!

އިނާޔަތު: އާއިލާއިން ވާރުތަވި ސިއްހީ ހިދުމަތުގައި 31 އަހަރު، ދުވަހަކު ސަލާމެއް ނުބުނޭ ގަޑިއެއް ނުޖެހޭ

1

ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ބަންދު ބޮޑު ޕީޕީއީގައި ނޭވާހާސްކަންމަތީ 6 މަސް! ހަމްދަރުދީވެލައްވާ!

1

28 ނަރުހަކަށް ޖޫން އަދި ޖުލައިގެ މުސާރަ ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

1

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންނަށް އާ ޔުނީފޯމެއް

ރައީސްގެ ތައުރީފު ދިވެހި ނަރުހުންނަށް: މަސައްކަތް އެކުރަނީ ދުނިޔެ ސިއްހީ އާއްމު ހާލަތަށް ގެނައުމަށް

ހާލަތުން އިބުރަތް ހާސިލުކޮށް، ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ނާސިން ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ނަރުހުންގެ ދުވަސް ނަރުހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ގައުމީ އިމްތިހާނަށް، ހުރިހާ ވަގުތެއް ކޮވިޑުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް