މިނިވަން ދުވަސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަސް: ދެ އަހަރެއްގެ މާޗް ނަވާވީހުގައިވެސް މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރިއެވެ.

ރައީސް މާދަމާ ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަނީ

ހަރަދު ކުޑަކުރަން މިނިވަން ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އާއި ފުޅަނދުބުރު ކެންސަލްކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ދިވެހީންގެ މިނިވަންކަމުގެ އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ ސްޓެލްކޯގެ ފާރުން

ވަން ފޮޓޯ: 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލު

ގައުމަށް ހެޔޮއެދިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދެމިތިބުމަށް ސިޔާމު ގޮވާލައްވައިފި

އިސްލާމްދީނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭ: ރައީސް

ރައްޔިތުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ރައީސް ސޯލިހު އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ވެކްސިން ޖެހޭ އުމުރުގެ 90 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް އޯގަސްޓުގެ ނިޔަލަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައި ނިންމަނީ

އިސްލާމްދީނަކީ ހައްގަކާ ނުލައި ލޭ ހުއްދަކުރާ ދީނެއް ކަމަށް ދައްކަން ކުރާ މަސައްކަތާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާންޖެހޭ: ރައީސް

1

ދީނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ ހައްލަކީ ދަރީން ހެޔޮގޮތުގައި ބޮޑުކުރުން: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަނީ

« 1