ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގް ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ޕަބްލިކް ފާހާނަތަކެއް ހަދައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ހުޅުމާލޭގައި ޑޮލަރު އޭޓިއެމްގެ ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

240 ބިޔަރު ދަޅާއެކު ދެމީހެއްގެ އިތުރުން ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަހުގެ ހިދުމަތަށް އެއް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ދިވެހި ހެދުމުގައި

2

ހުޅުމާލޭގައި 24 ގަޑި އިރު ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައިފި

ހުޅުމާލޭ ފުލެޓްތަކުގެ ކޮމަން އޭރިޔާ ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެ ސާވޭ އަންނަ މަހު ނިމޭނެ: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލެއިން މިދިޔަ ހަފުތާތެރޭ ޓްރެފިކް ގަވައިދާ ހިލާފުވުމުން 161 މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރި: ޕޮލިސް

ވެމްކޯގެ ބިލުތަކަށް ފައިސާދެއްކުމަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި ޕާކިން ޖާގަ ހުރި ފަރާތްތަކުން އެހެން ފަރާތަކަށް އެޖާގަ ދެވޭގޮތަށް އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލެ މާލި ޕެރޭޑް

ވިލިނގިލީ ކައިރިން އޮޔާގޮސް އިއްޔެ ހަވީރު ގެއްލުނު ދެމީހުން 10ގަޑި އިރު ފަހުން ހުޅުމާލެއަށް އަރައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލެ އީދު ހުޅުޖެހުން

... 8 ...