ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ބަރަހަނާކޮށް ގަން ހިންގުވައިފި

1

ޔުކްރެއިން މީހާ މަރުވި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ބަސް ޑްރައިވަރު ޝަރުތުތަކަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފި

ބަހަކާއި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވީ ބަސް ޑްރައިވަރަށް ނިދިގެން!

1

ދެގަޑިއެއްހާއިރަށްފަހު ހުޅުމާލެއަށް ކަރަންޓް ދީފި

މުޅި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ބީއެމްއެލްއިން ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ތިން އޭޓީއެމް ބަހައްޓައިފި

އުރީދޫ ކަލާ ރަން މިފަހަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަޚަމްވި މާބަނޑު އަންހެނަކަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

2

ސީލައިފްގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި އަވަހަށް އިންސާފު ހޯދަައިދިނުމަށް އެދި ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ

އެޗްޑީސީން ރޯދމަހާ ދިމާކޮށް ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އޮތް ވިނަ ގަނޑެއްގައި ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

48 ދަޅު ބަނގުރަލާއެކު ހުޅުމާލެއިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

... 8 ...