ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ކުޅުދުއްފުށި އަނެއްކާވެސް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް

އިތުރު 248 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 26،795 އަށް

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް، މާލެއިން 1229 މީހުންނާއެކު މިއަދު 1501 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާނީ އޮންލައިންކޮށް، ތާރީހަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: އެލްޖީއޭ

ރާއްޖޭގައި އިތުރު ވޭރިއެންޓެއް އުޅޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ: ޑރ. މުރާދު

ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި 238 ކުއްޖަކާއި 65 އަހަރުން މަތީގެ 36 މީހަކު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 17 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކޮވިޑަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އިތުރު 248 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 26،547 އަށް

ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސް، މާލެއިން 961 މީހުންނާއެކު މިއަދު 1204 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ސިޓީ ހޮޓާތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރަނީ

ފުލިދޫން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ރަށް މޮނީޓަރިންއަށް

ހަތަރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ތުޅާދޫ މޮނީޓަރިންއަށް

« 1 ...