ސިއްހަތު

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ މީހުންގެ ތެރޭން ބަލީން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 406 އަށް

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިތަކެއް، އިސްރަށްވެހީންގެ ވަގުތުކޮޅު

ރަޝިޔާއަށް ދަތުރުކުރި އެއާއިންޑިއާގެ ފްލައިޓެއްގެ ޕައިލެޓު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ފްލައިޓް އަނބުރާ އިންޑިއާއަށް

ޔޫކޭގެ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ރާއްޖެއަށް 75،000 މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 41 ވަނަ ޖަލްސާ (29 މެއި 2020)

ވަން ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ އިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ލުއިތަކާއެކު އައިޖީއެމްއެޗްގައި އޮންލައިން ކުލިނިކްތަކެއް ގާއިމްކޮށް ހިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

އިތުރު 42 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ މީހުންގެ ޖުމުލަ 1633 އަށް އަރައިފި

ކައުންސެލަރުންގެ ދައުރު އިތުުރުކުރުމުގެ އިސްލާހަށް މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުގެ ބަހެއް ލިބުމުން މިއަދު ވޯޓަށް އަހަން ނިންމައިފި

އިންޑިއާގައި ރާމާމަކުނުތަކެއް ޖަހައިގަނެގެން ގެންދިޔަ ކޮވިޑް ސާމްޕަލްތަކެއް ފަހުން ހޯދައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19 ގެ ގޭބަންދަށް ފަހު، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ހަމަ ނޭވާއެއް

ކޮވިޑަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދިއްޖެ ނަމަ އެ ވެކްސިން ހުރިހާ ގައުމަކަށް ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި

« 1 ...