ސިއްހަތު

ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރުން ނުލިބޭތީ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި

މެޑިލަލް ސްކޫލް އިމާރާތްކުރުމަށް ބިމެއް ގަންނަން ޖެހޭތީ އެކަން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް އެމްއެންޔޫއިން ބުނެފި

އާސަންދައިން ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭން އިންޑިއާގެ އިތުރު ދެ ހޮސްޕިޓަލަކާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

1

ސިރިންޖު ނުއުފެއްދި، އަންނަ އަހަރު ދުނިޔެ ވެކްސިނަށް ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ދީފި

ކާބޭހެއް ގޮތަށާއި ސްޕްރޭއެއް ގޮތަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ތަހުލީލުތައް ކުރިޔަށް އެބަދޭ: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަގު ކޮވިޑު މަރު: އުމުރުން ދެމަހުގެ ޔައިލް ވަކިވެދިޔައީ އަރާމު ނިންޖަކުން ނިދިގޮތަށް

ހިކެން މަސައްކަތްކުރާއިރު ޑައެޓުން ކިރު އުނިކުރުން ބުއްދިވެރިއެއް ނޫން: ދިރާސާ

މަދޫރީގެ ދަރިފުޅު ދެއަހަރު ވަންދެން ދިގުކުރި އިސްތަށިގަނޑު ކެންސަރު ބަލި މީހުންނަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ދުނިޔޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ފަސް މިލިއަނަށް އަރައިފި

ހަޕް ސެންގް ބިސްކޯދުން ނުރައްކަލެއް ނެތް: އެމްއެފްޑީއޭ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު: 160 ޑޮކްޓަރުންނާއި 200 އަށްވުރެ ގިނަ އާ ނަރުހުން ހޯދަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް ރާނީ އެލިޒަބަތުގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅެއް ނޫން

« 1 ...