ސިއްހަތު

އިންޑިއާގެ އެހީގައި 30 ހާސް މީސަލްސް ވެކްސިން ޑޯޒް މާދަމާ ރާއްޖެއަށް ގެންނަނީ

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ސްކްރީން ކުރަން ފަށައިފި

ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ރާއްޖެއަށް އައިސްފާނެތީ ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޗައިނާއިން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމުކުރި ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރުން 94 ސާޖަރީ ކޮށްފި

ހިމަބިއްސަށް ސްކްރީން ކުރުމަށް ހާއްސަ މަރުކަޒެއް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކޮށްފި

އިތުރު މީހަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް ރަންގައި ބައިވެރި ވުމުގެ މުއްދަތު މިމަހު 30އަށް އިތުރު ކޮށްފި

ދަރިވަރުންގެ ވެކްސިން މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ސުކޫލުތަކަށް އަންގައިފި

ވެކްސިން ދިނުމާ ދެކޮޅުހަދާ މީހުންނަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ބަލަނީ

ދިހަ ދުވަސް ތެރޭ ދެ ލައްކަ މީހުންނަށް ވާ ވަރަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު

ވެކްސިނާއި ދެކޮޅު ވައިބާ ގްރޫޕުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

އައްޑޫ ސިޓީ ދަމަނަވެށިން ގެއްލުނު ވެކްސިން ތައްގަނޑު ފަޅުރަށަކުން ފެނިއްޖެ

« 1 ...