ސިއްހަތު

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ސިޓީއަކުން ކޮވިޑުގެ 120 ކޭސް ފެނުމާއެކު 11 މިލިއަން މީހުން ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ގަނޑުކުރި ކާބޯތަކެތި ހުންނަން ޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށް ފިނިހޫނުމިން ބަހައްޓައިގެން ވިއްކަމުންދޭ: އެމްއެފްޑީއޭ

ސްކޮޓްލެންޑް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

އިންޑިއާއިން އަވަސް އަރުވާލާފައި ކޮވިޑް ވެކްސިން އަށް ހުއްދަދިނުމުން ފާޑުކިޔުން

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ޖަޕާނުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަނީ

އިސްރާއީލުން އާބާދީގެ 10 ޕަސެންޓު މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދީފި

އޮކްސްފޯޑްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިއާއިން ދީފި

ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކެންޓީން ބަންދުކޮށްފި

1

ކައިވެނި ކްލަސްޓާ: ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 78 އަށް

ގިނަ ބަޔަކު ސުޕާރީގެ ދިފާއުގައި، އެއީ ލޯބިވާން ޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މާ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް!

1

ކޮވިޑް ވެކްސިން ގަތުމަށް ސަރުކާރުން ސިންގަޕޫގެ ކުންފުންޏަކާއެކު ސޮއިކުރަން ނިންމައިފި

« 1 ...