ކުރީގެ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފު

ޝިދާތާ، ހަސަން ލަތީފަށް: މަޖިލީހުގައި ގޮނޑިއެއް ނެތަސް، ކޮންމެ ފަހަރަކު ވޯޓުކޮޅު ހަމަކޮށްދެނީ އަދާލަތުން

1

ރަށަށް ފޮނުވުމުގައި ފުރަތަމަ ބަލާނީ އޭޕްރިލްގެ ފަހުން މާލެ އައިސް އެނބުރި ރަށަށް ނުދެވި ތިބި މީހުންނަށް: ޖެންޑާ

15 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި

ކޯލިޝަނުގެ ތެރެއިން އަދާލަތަށް ހައްގު މިންވަރު ލިބެން ޖެހޭ: އިމްރާން

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޝިދާތާ އެޅުއްވީ ހަރުދަނާ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުތަކެއް: އަދާލަތު ޕާޓީ

ފެއިލް ވެފައި ވަނީ ވަކި މީހެއްނޫން، ފެއިލް ވެފައި ވަނީ ސިސްޓަމް: އަފްޝަން

އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތް ނެތި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ނުހިންގޭނެ: އަނީސާ

އިހުމާލުވެފައެއް ނޯންނާނެ، އިސްތިއުފާދިނީ މަސްލަހަތަށްޓަކައި: ޝިދާތާ

ޝިދާތާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ތާރީހުގައި އުފެދުނު ހިތްވަރުގަދަ ކަނބަލެއް: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ މިއަދު އިސްތިއުފާދެއްވަން ނިންމަވައިފި

« 1