ކާފިއު

ވަން ފޮޓޯ: ކަސްރަތަށް ނުކުމެވޭ ގޮތް ވުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން

ކާފިއު ވަގުތު ހަވީރު 6 އިން ފަތިހު 4 އަށް ކުޑަކޮށްފި

ސަރުކާރު އޮފީސްތައް އިތުރު އެއް ހަފުތާއަށް ބަންދުކޮށްފި

1

ކާފިއު ވަގުތު ހަވީރު 4 އިން ފަތިހު 4 އަށް ކުޑަކޮށްފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރު ހަތް ދުވަހަށް ދަމަހައްޓަން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ނިއުނޯމަލްގެ އަމާންކަން މާލޭގެ މަގުމަތިން

ފިޔަވަޅުތަކާ ހިލާފުވި 913 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ފުރުތަމަ ދުވަސް، އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން

މާލެއިން މަހަށް ފުރަން ހާއްސަ ހުއްދައެއް ދޫކުރަނީ

ހައުސްހޯލްޑް ޕާމިޓް މާދަމާ ހެނދުނު ލިބޭނެ: ޕޮލިސް

ގޭބިސީތަކަށް ދޫކުރާ ފާހުގައި ނަން އޮންނާނެ، އެނޫން މީހަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ، ކާފިއު ގަޑީގައިވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ

ހެނދުނު 8:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް ވެސް ބޭރުގައި އުޅުން މަނާވާނެ، އުޅެވޭނީ އެގެޔަކަށް ދޫކުރާ ފާސް ހިފައިގެން!

« 1