ކާފިއު

މެންދަމު 12 އިން ފަތިހު 4 އަށް މާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކާފިއު އުވާލައި، ލުއިތަކެއް ދީފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުމީދޫ ފިޔަވައި، އެހެން ރަށްރަށުގެ ކާފިއު އުވާލައިފި

ލޮކްޑައުންއާ ގުޅިގެން ކުރީން ދޫކުރި ފާސްތައް މިހާރު ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ: ފުލުހުން

މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ޒަރޫރީ ހުއްދައަށް އެދެން ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ހަފުލާތައް ބޭއްވުން ހުއްޓާލަން އަންގައި، އެއްފަހަރާ ތިން މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން ބޭރުގައި އުޅުން މަނާ!

ފުވައްމުލަކުގައި ކާފިއު ހިންގަން ނިންމައިފި

ހަވީރު 6:00 އިން ހެނދުނު 6:00 އަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

ރޭގަނޑު 8:00 އިން ފަތިހު 4:30 އަށް އައްޑޫގައި ކާފިއު ހިންގަން ނިންމައިފި

ޒަރޫރީ ބޭނުމަށް ކޮންމެ ޓެކްސީ ސެންޓަރަކަށް 10 ހުއްދަ ދީފި

ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހިންގަނީ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ވަރުގަދަ އިންސްޕެކްޝަނެއް ފަށަނީ

3