ޗައިނާ

ޗައިނާއިން ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ދަރަނި ނެގި ގައުމަކަށް ރާއްޖެ!

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އެންމެ ގިނައިން އަލުވި ނެރެނީ ކޮންބައެއް؟

ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ޗައިނާއިން ތަމްރީނު ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އެންމެ ގިނައިން ފިޔާ ނެރެނީ ކޮންބައެއް؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޓައިވާން ހިފުމުގެ ޕްލޭނެއް ޗައިނާއަށްވުރެ ކުރިން ރޭވީ އެމެރިކާއިންނެވެ.

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ގޮދަން ހައްދަނީ ކޮންބައެއްކަން އެނގޭތަ؟

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ހަނޑޫ ހައްދަނީ ކޮންބައެއްކަން އެނގޭތަ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޓައިވާނާއި ޗައިނާގެ ހަތުރުވެރިކަން ކިތަންމެ ބޮޑުވިޔަސް ވިޔަފާރީގައި އެއީ މިތުރުންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ ދޮންކޭލުގެ ބާޒާރު ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ކޮންބައެއްކަން އެނގޭތަ؟

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ކަރާ ހައްދަނީ ކޮން ގައުމެއްކަން އެނގޭތަ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޗައިނާ ރުޅިއެރުވުމުގެ ދިގު ތާރީޚެއް ނެންސީ ޕެލޯސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އޭޝިޔާގެ އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެން ބިލިޔަނަރުގެ މިލްކިއްޔާތުން އެއްއަހަރުގެ ތެރޭގައި ތޭރަ ބިލިޔަން ޑޮލަރު އުނިވެއްޖެ

« 1 ...