ޗައިނާ

ކޮވިޑްގެ ދެވަނަ ރާޅުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ ބެއިޖިންގެ ސްކޫލްތައްވެސް ބަންދުކޮށްފި

ޗައިނާގެ ބިލިނިއަރަކު ކިޑްނެޕް ކުރަން އުޅުނު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބެއިޖިންއަށް 50 ދުވަސްފަހުން ކޮވިޑްގެ ދެވަނަ ރާޅެއް، ބޮޑު ކްލަސްޓާއެއް ފެނިއްޖެ

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭކަން ފަޅާއަރުވާލި ޑޮކްޓަރުގެ އަންހެނުން ވިހައިފި

ސެޓަލައިޓް ފޮޓޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި ބަލި ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ އެތައްދުވަހެއް ކުރިން ވުހާންގައި ކޮވިޑް އޮތީ ފެތުރިފައި

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ހަދިޔާކުރި ސިއްހީ އެހީގެ ތިން ވަނަ ބެޗް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފި

ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ފަސްކޮށްދެނީ

ޗައިނާއިން 77 ގައުމެއްގެ ލޯނު ދެއްކުން ފަސްކޮށްދީފި

ޗައިނާއާއެކު ހެދި ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ދެމިއޮތްކަމަށް ދެކެވޭކަން ނެތް: މަޖިލިސް ރައީސް

ހޮންގްކޮންގުގެ ގޮނޑުދޮށް މާސްކުތަކުން ގޮނޑުވަނީ

ވުހާންގައި 10 ދުވަސް ތެރޭ 10 މިލިއަން މީހުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކޮށްފި، އެކަކުވެސް ޕޮޒިޓިވެއް ނުވޭ

ސްކިން ކެއާ: ހަމުގެ ފަރުވާއަށް ޗައިނާ މީހުން ބޭނުން ކުރާ ތިން އުކުޅެއް

« 1 ...