އެމެރިކާ

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ރިޔާސީ މައާފުވެސް އޮތީ ނީލަމުގައެވެ. މައާފެއްގެ އަގަކީ ދެމިލިޔަން ޑޮލަރެވެ.

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ނާއިބުރައީސް ވެސް އެހަދަނީ ދޮގެވެ. ދައުރު ނިންމާލީވެސް ބޮޑު ދޮގަކުންނެވެ.

ބައިޑަން ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސެކިއުރިޓީގެ އިސް ދެ މެންބަރަކު ދުރުކޮށްފި

ޗިކާގޯ އެއާޕޯޓުގައި ތިންމަސް ވާންދެން "ފިލައިގެން" ދިރިއުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓެއް ފެނިއްޖެ

އެމެރިކާގެ އާ ރައީސް ހުވައިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިހާސަލް ހުއްޓުވައި މީހުން ހުސްކޮށްފި

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ޔޫގެންޑާއިން އެމެރިކާއަށް، އައްދެއައްދޭ ކަލޭމެން ވަކިސަހަލު ހެއްޔެވެ.

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ޓްރަމްޕުގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯހެވެ. ގޮވަނީ އައުގުރާނައެވެ.

ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް މުޅި އެމެރިކާ އެލާޓަށް ގެނެސްފި

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: އިސްލާމުންނާ އަދާވާތްތެރިވެނުގަތުމަކީ އައުރައީސް ބައިޑެންގެ ވައުދެކެވެ.

1

ކަރަންޓީނު ގަވައިދާ ހިލާފުވެ، އެމެރިކާއިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އެތެރެވި ކޮތަރެއް މެރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިއަހަރު މިހާތަނަށް އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން 40،000 މީހުން މަރުވެއްޖެ

« 1 ...