އެމެރިކާ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަލަ ދުލުގެ ރިކޯޑް އެމެރިކާ މީހަކަށް!

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިމްރާން ޚާން މަގާމުން ދުރުކުރުމުގައި އެމެރިކާގެ ދައުރެއްނެތް!

އަދުގެ ދުނިޔެ: އީރާނުގެ އަސްކަރީ ކެރިކުޅަދާނަކަން ފެނިފައި ހުޅަނގަށް ބޮޑު ސިހުމެއް!

އަދުގެ ދުނިޔެ: ހުޅަނގުގެ ނަޒަރުގައި ރަޝިޔާގެ ކޮންމެ މަހުޖަނަކީ ވަގެކެވެ.

1

މަހުޖަނުންގެ ލިސްޓުގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްވަނައެއް އީލޮން މަސްކަށް

"ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު އިސްތިޢުމާރަކީ އެމެރިކާއެވެ." - އިވާން ރިޑްލީ

ރާއްޖެއިން އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޕާޓްނާޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިމްރާން ޚާންގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އެމެރިކާއިން މަސައްކަތް ކުރޭތަ؟

ޝަޚުސިއްޔަތު: އެމެރިކާގެ ދަގަނޑު އަންހެނާ މެޑަލިން އޯލްބްރައިޓް

2

އަދުގެ ދުނިޔެ: ދުޝްމަނުންގެ މެޔަށް ގޯޅައިލާނަމޭ ރައީސް ޕުޓިން ވިދާޅުވާ "ޚަންޖަރު" ކޮބާ؟

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް އިތުރު 3.2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިނގިރޭސިވިލާތް ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެނަމަ ދެންވާނީ ކިހިނެއް؟

« 1 ...