އެމެރިކާ

ހުޅަނގުގެ ސަތޭކައެއްހައި ޓޭންކުން ރަޝިޔާ ބަލިކޮށްލެވިދާނެތަ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ވެެރިކަމުގެ އެދުމުގައި ޑިމޮކްރަސީއާއި ގާނޫނުތައް އިރައިލުމުގެ އާދަ!

އެމެރިކާގެ ހައުސް ސްޕީކަރު ކަމަށް ކެވިން މެކާތީ ހޮވުމުގެ މާނަޔަކީ ކޮބާ؟

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާތީ އެމެރިކާ ކޯޗު ބާހޯލްޓާ މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

މި ފިނިމޫސުމުގެ ތެރޭގައި ހަނގުރާމައިގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެތަ؟

1

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރަޝިޔާގެ ފައިސާ އަމިއްލަ ކުރުމަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ރާވަމުންދާ ނުބައި ރޭވުން!

ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ސައޫދީ ދަތުރުފުޅަކީ އެމެރިކާއަށް ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލެއް!

ފޮޓޯ: އެމެރިކާ ކަޓުވާލައި، ނެދަލޭންޑްސް ކުއާޓާއަށް ދިއުން

އެމެރިކާ ޓީމުގައި މަދުވަނީ މެންފިސް ޑިޕާއީއެއް: ކޯޗު ބާހޯލްޓާ

އެމެރިކާ ކަޓުވާލައި، ނެދަލޭންޑްސް ކުއާޓާއަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: ނެދަލޭންޑްސް 3-1 އެމެރިކާ (ފުލްޓައިމް)

އެމެރިކާގެ 22 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު ސައިކަލުގައި ދުނިޔެ ވަށައި ބުރެއް ޖެހުމުގެ ދަތުރު ފަށައިފި

« 1 ...