އެމެރިކާ

ދުނިޔޭގެ ދޮންކޭލުގެ ބާޒާރު ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ކޮންބައެއްކަން އެނގޭތަ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޒަވާހިރީގެ ބަދަލުގައި އަލްގައިދާގެ ލީޑަރޝިޕާ ދެން ހަވާލުވާނީ ކާކު؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޗައިނާ ރުޅިއެރުވުމުގެ ދިގު ތާރީޚެއް ނެންސީ ޕެލޯސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޔޫއެސް އެއިޑުން ރާއްޖެއަށް ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ

ބަޒް އޮލްޑްރިންގެ ޖައްވީ ޖެކެޓް 2.8 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ނީލަމުގައި ވިއްކާލައިފި

ބަލިމީހަކު އުފުލަން 26 ގަޑިއިރުގެ ދިގު ވައިގެ ދަތުރެއް

އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރަން ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނޭޓޯގެ ސަމިޓުން ފައިދާވީ އުއްމީދެއް ނޫނެވެ. ބިރުވެރިކަމެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެމެރިކާޔާއި ޔޫރަޕު ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް ކަންކަމެއް ދެން ނުހިނގާނެއެވެ. ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޓައިވާނަށްޓަކައި އެމެރިކާއިން ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކޮށްފާނެތަ؟

އެމެރިކާއިން ފައިޒާ ވެކްސިންގެ އިތުރު 100،620 ޑޯޒް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ދެ އަނގައިން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ގެނެވޭ ސުލްހައެއް ނޯވެއެވެ.

2
« 1 ...