އެމެރިކާ

ސައުދީން ލަސްނުކޮށް ވަލީ އަހުދަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ : ހަޝޯގީގެ ލޯބިވެރިޔާ

ހަޝޯގީ މަލާރާފައިވަނީ ވަލީއަހުދު ސަލްމާންގެ އޯޑަރަށް: އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް 28 މިލިއަނަށް އަރައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ޗައިނާއަށް ދިޔަ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ޓީމުގެ ހޯދުންތައް އެމެރިކާއިން ގަބޫލެއް ނުކުރި!

ކުށް ސާބިތުނުވެ ޓްރަމްޕް ސަލާމަތްވެ ވަޑައިގެންފި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެމެރިކާގައި ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގައި އާންމު ދަތުރުފަތުރު ބޭނުންކުރާ މީހުން މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފި

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ބަލަންތިބޭށެވެ. އެމެރިކާގެ ދިދަޔަަށް މިއަހަރު އައުތަރިޔެއް އިތުރުވެދާނެއެވެ.

އެފްރިކާއިން ފެނުނު ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓް އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: އެމެރިކާގެ ރައީސަށް މުސާރަޔާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކިހައިވަރެއް ލިބޭތަ؟

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ކެލިފޯނިއާގައި މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޝިންޖިއާންއާ ގުޅޭ ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

« 1 ...