Close

އެމެރިކާ

ޕެންސީލްވެނިއާގެ ނުރައްކާތެރި ގައިދީއެއް ޖަލުން ފިލައިފި

ބޯ ނުކޮށާތާ 34 އަހަރު، އެންމެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑާއެކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފޮތަށް

މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި 4،000 ހައުސިން ޔުނިޓު ހަދަން އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކަށް

އުސާމާ ބިންލާދިން މަރާލިކަމަށް ބުނާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

80 އަހަރު ފަހުން ކެލިފޯނިއާއަށް ބޮޑު ތޫފާނެއް އަރަނީ

އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މީހާ އެ ގައުމަށް ވަނީ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން: އުތުރު ކޮރެއާ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ބްރިކްސްގެ ފަނަރަވަނަ ސަމިޓަށް ކުރެވޭ ފޮނި އިންތިޒާރު

އިންގްލެންޑާއި ނެދަލޭންޑްސްއަށް ވެސް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ، ޕޯޗުގަލްއަށް ހިތްދަތިކަން

ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރިވާ ކަމަށް ބުނެ 20 ދިވެއްސަކާއި 29 ވިޔަފާރިއަކަށް އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު!

ޓެކްސަސްގެ މިއަވަށުގެ ހުރިހާ ގެއެއް ހުންނަނީ 3ޑީ ޕްރިންޓް ކޮށްފައި

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފަށައިފި

އެމެރިކާގެ ނޭވީގެ އިސްވެރިޔަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނެއް ނޮމިނޭޓްކޮށްފި

« 1 ...