އެމެރިކާ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ދޮންމީހުންގެ އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ފުރާނައިގެ އަގު މާބޮޑީ ބާވައެވެ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނޭޓޯ ފުޅާކޮށް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ފަހަތުގައިވާ ބޮޑު ސިއްރު

4

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރަޝިޔާގެ ސިޔާސަތާއި އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނާމެދު ޓްރަމްޕުގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ކޮބާ؟

ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަކަށްވުރެ ބޮޑު، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަތިންދާބޯޓުގެ އަޖުމަ ބެލުންތައް ކުރިޔަށް

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެމެރިކާއިން ކުރީމާ އޯކޭވެފައި ރަޝިޔާއިން ކުރީމާ އޯކޭނުވާ ކަންކަމުގެ މިސާލުތައް!

3

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެ އަރަނީ، އެ އަރަނީ! އެބުނާ އަރައިގަތުމެއް އޮތީ ކޮންއިރަކު؟

ރަޝިއާ އާއި ޔުކްރޭން މައްސަލަ ފިނިވުމެއްނެތި ހަނގުރާމައަކާ ދިމާއަށް، މިއީ މިހާލަތުގެ ޓައިމްލައިނެއް

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ސިންޑަރެއްލާ، ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިނުވަނީ ކީއްވެ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޗައިނާ-ރޫސީ ސަމިޓަކީ ހުޅަނގަށް ދެވުނު ވަރުގަދަ މެސެޖެއް!

1

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފާޅުގައި ދެކޮޅުހަދައި ވަޒީފާ ގެއްލުނު ފުލުސް އޮފިސަރު ކޮވިޑުގައި މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް އިތުރު ދެ ލައްކަ ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ހަދިޔާކޮށްފި

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނަށް ދޫކޮށްލި ހަތިޔާރުތައް ކަޝްމީރުގެ ޓެރަރިސްޓުންގެ އަތަށް!

1
3 ...