މޫސުމް

ކުރިއަށް އޮތް 48 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވާރޭ ވެހި، ކަނޑު ގަދަވެ އުދައިގެ އަސަރު ކުރުން އެކަށީގެންވޭ: މެޓް

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

"ޓައިފޫން ހާގިބިސް" ތޫފާނުގައި ޖަޕާނުން ފަސް މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

މާލޭގައި ފެންބޮޑުވުމުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް އިން ފަށައިފި

މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ކޮޅިގަނޑެއްގައި ފެލިދޫގެ ދެ ގެއެއްގެ ފުރާޅަށް ގެއްލުންވެ ދެ ގަސް ވެއްޓިއްޖެ

ކުރަމުން މިދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް އެންޑިއެމްއޭ އިން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން އާންމު ސިއްހަތަށް ފަރުވާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އެދެފި

ރަސްދޫއަށް އުދަ އަރާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ވިއްސާރަކުރާނެ، ވިލާގަނޑުގައި 50 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ

ހާލުގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ލަންކާގެ ހަތް އުޅަނދަކަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ވިއްސާރަ ވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފްލައިޓްތައް ޑިލޭވެދާނެ: މޯލްޑިވިއަން

« 1