މޫސުމް

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އެރުމާއެކު 237،000 މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

މިޔަންމާއަށް ކުރާ ވިއްސާރައިގައި 5 މަރު، 40 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް!

އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން ކާނިވާ ރޫޓުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް މެދު ކަނޑާލައިފި

ވޭތުވެދިޔަ 120،000 އަހަރުތެރޭ ދުނިޔެ އެންމެ ހޫނުވި މަހަކީ މި ހިނގާ ޖުލައި މަސް: ސައިންސްވެރިން

ތޫފާން ޑޮކްސުރި ޗައިނާއަށް، ބެއިޖިންއަށް ރެޑް އެލާޓް ނެރެފި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި އަފްގާނިސްތާނުން 31 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ތޫފާނެއްގެ އިންޒާރާއެކު ހަވާއީގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި

ދިއްލީގައި ފެންބޮޑުވެ ބޯފެނަށް ޖެހިއްޖެ

އިންޑިއާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ 29 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގެ ހޫނުގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕުން 62،000 މީހުން މަރުވި

ދިއްލީގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ކޯރެއް ފުރި ބަންޑުންވެދާނެތީ އެލާޓް ނެރެފި

އެލް ނީނޯގެ އަސަރު ފެންނަން ފަށައިފި، ދުނިޔެ އެކަމަށް ތައްޔާރުވޭ!: އދ

« 1 ...