މޫސުމް

ކުރަމުން މިދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް އެންޑިއެމްއޭ އިން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން އާންމު ސިއްހަތަށް ފަރުވާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އެދެފި

ރަސްދޫއަށް އުދަ އަރާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ވިއްސާރަކުރާނެ، ވިލާގަނޑުގައި 50 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ

ހާލުގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ލަންކާގެ ހަތް އުޅަނދަކަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ވިއްސާރަ ވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފްލައިޓްތައް ޑިލޭވެދާނެ: މޯލްޑިވިއަން

މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މިއަހަރުގެ ފަހު ހަނދު ކޭތަ، މިރޭ ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެ - މެޓް

ބާރު ކޮޅިގަނޑެއްގެ ސަބަބުން ދާންދޫގައި ރުކެއް ބިންދައިގެންގޮސް ގެއެއްގެ މައްޗައް ވެއްޓިއްޖެ

މާލެއަށް އުދަ އަރައި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ކޮޅިގަނޑެއްގައި ކުޅުދުއްފުށީ ހަތަރު ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ކުރިޔަށް އޮތް ދެދުވަހު 50 މޭލަށް ވައިގަދަވެ، ރާޅުގެ އުސްމިން 6 ފޫޓަށްއަރާނެ

« 1