އިރާން

އިރާނަކީ ރެފްރީންނާ ކުޅެ މެޗު ހުތުރުކޮށްލާ ޓީމެއް ކަމަށް ކްލިންސަމަން ބުނުމުން ގުއެރޯޒް ރަތަށް

ހެނަސީއަށް ރަތެއް، އިރާނުން ޖަޒުބާތީ މޮޅެއް ހޯދީ ގައުމަށްޓަކައި

ވޯލްޑް ކަޕް: ވޭލްސް 0-2 އިރާން (ފުލްޓައިމް)

އިރާންގައި ހަލަބޮލިކަން: އާންމުންނާއި ނޫސްވެރީންގެ "ސިޔާސީ" ސުވާލުތަކުން ކޯޗު ރަތަށް

ފޮޓޯ: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕުގައި އީރާން ކައިރިން އިންގްލެންޑަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އިރާން ކުޅުންތެރިން މެޗުގެ ކުރިން ގައުމީ ސަލާމުގައި ބައިވެރިނުވީ ކީއްވެ؟

އިރާނު ކޮޅަށް ހަ ގޯލު ޖަހައި، އިންގްލެންޑުން ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް: އިންގްލެންޑް 6-2 އިރާން (ފުލްޓައިމް)

ޕްރިވިއު: ގަތަރަށް އިނގިލި ދިއްކުރަމުން އަންނަ، "އެންމެ އަޑުގަދަ" އިންގްލެންޑަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް ފެށިދާނެތަ؟

ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި ދިހަ ގައުމު!

އީރާނުގެ ގަޑުބަޑު: ހެޔޮއެދޭވަރު ބޮޑުކަމުން ކުރާ ކަމަކީ ފިތުނައިގެ އަލިފާނަށް ދަރުއެޅުމެވެ.

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ބުރުގާ އިހުތިޖާޖުގެ ސަބަބުން އީރާނުގެ ޓީމު ބައިބައިވެފައި

« 1