އިރާން

ސީރިޔާއާމެދު އަރަބީންގެ ވިސްނުން ބަދަލުވީ ކީއްވެގެން؟

ގުޅުން ގާއިމުކުރިއަސް އީރާނާއި ސައޫދީ އަރަބިޔާގެ އުދާސްތަކަށް ނިމުމެއް ނާންނާނެއެވެ.

ރާއްޖޭން އިރާނާ ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ނިންމައިފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިގްތިސާދީ އަނދަވަޅުން އަރައިގަތުމަށް ޗައިނާ އާއި އީރާނުގެ އެހީތެރިކަން ޕާކިސްތާނަށް

އަދުގެ ދުނިޔެ: އީރާނާއި ސައޫދީ އަރަބިޔާއަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ދެކޮޅުވެރިކަން ދޫކޮށްލުމެވެ.

2022 : ހުސްވި އަހަރު ދުނިޔޭގެ މަސްރަހުން ފެނިފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް

ފޮޓޯ: އިރާން ކައިރިން ބަދަލު ހިފައި، އެމެރިކާ ގަދަ 16 އަށް

އިރާން ކައިރިން ބަދަލު ހިފައި، އެމެރިކާ ގަދަ 16 އަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: އިރާން 0-1 އެމެރިކާ (ފުލް ޓައިމް)

އިރާން އެމެރިކާ ވޯލްޑްކަޕް 1998ގެ ހަނދާނުން: ހުދު ފިނިފެންމަލުން ވެދުންކޮށް ފެށިމެޗުން މޮޅުވީ "ފުޓުބޯޅަ"

އީރާންގެ ދިދައިން ﷲގެ ޢިސްމަފުޅު އުނިކުރުން: އެމެރިކާ ކޯޗު މާފަށް އެދިއްޖެ

އިރާނަކީ ރެފްރީންނާ ކުޅެ މެޗު ހުތުރުކޮށްލާ ޓީމެއް ކަމަށް ކްލިންސަމަން ބުނުމުން ގުއެރޯޒް ރަތަށް

« 1