މުނިފޫހިފިލުވުން

ދިވެހި އާޓިސްޓެއްގެ ކުރެހުމެއް ވަގަށް ބޭނުންކުރުމުން އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާރޮން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ޕަރިނީތީގެ ވާޗުއަލް ކޮފީ ޑޭޓްގެ ސަބަބުން 4000 އާއިލާއަކަށް ކާން ލިބޭނެ

ނާސާއިން ޓޮމް ކްރޫޒާ އެކު ޖައްވުގައި ފިލްމެއް އުފައްދަނީ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލުން ވިދާލި އިޝާން ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލައިފި

1

ކޮވިޑް 19 : ޖޭކޭ ރޯލިންގެ ފަރާތުން ދެ ޗެރިޓީއަކަށް އެއް މިލިއަން ޕައުންޑް

ރިޝީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި އޮއްވައި ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ވައިރަލްވެ، އެކަން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި

ބަތަލު ރިޝީ ކަޕޫރު މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑް ބަތަލު އިރްފާން ޚާން މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑަށް ފަންޑުހޯދުމަށް ބޮލީވުޑްތަރިން ގޭގައި އެކްޓުކޮށްގެން ކޮންސެޓެއް ބާއްވަނީ، ތަފާތު ހުނަރުތަކެއް ފެންނާނެ

މިޝަން އިމްޕޮސިބަލްގެ ސީކުއިލް އަންނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި

ސްޓާވާސްއަށް ދިވެހިކުއްޖެއްގެ ހިތުގައި އޮތް ލޯބި ދައްކައިދިނީ ކަރުދާސް ފޮށިން ހަދާފައިވާ މެލީނިއަމް ފެލްކޮން ރެޕްލިކާއަކުން

ބަންޓީ އޯރު ބަބްލީ ދެއަކަށް ރާނީއާއެކު ސައިފް

6 ...