ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް

އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ޕޮލިސީގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ހިމަނަން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި 281000 ބިދޭސީން އެބަ ތިބި، ސާފު ނުވާ ބައެއްވެސް އެބަ އޮތް: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ކޯޓާއާއި ވޯކްޕާމިޓް ދޫކުރި އަދަދު ބޮޑުތަނުން ދަށަށް، ބިދޭސީން އައި އަދަދުވެސް ދަށަށް

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭ ސިޓީ ސްކޭޕިން ޕްރޮޖެކްޓް

ބިދޭސީން ނިކުމެ ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލާން މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނެތް: އަލީ އާޒިމް

4

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ކަމަށް މާސުމް ބިއްލާހް ގެ މައްޗަށް ސާބިތެއް ނުވި

އެމްޕީއެލް ހިޔާގައި ތިބި ބިދޭސީންނަށް އަންނައުނު ފޯރުކޮށްދީ ކޮވިޑު ޓެސްޓު ކުރަން އެޗްއާރްސީއެމުން އަންގައިފި

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ދެ މީހަކު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ގެންދަނިކޮށް ފިލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ވަޒީފާ ގެ މާހައުލުގައި ކުރާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާ

މަސައްކަތްތެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ގާނޫނެއް ހަދަނީ

ވަން ފޮޓޯ: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި ބޭއްވި އިހުތިޖާޖު

މިނާހް ފާއިޒް: އިންސާނީ ހިދުމަތާއި ދަތުރުކުރުމުގެ ޝައުގުން ފުރިފައިވާ ޒުވާން ޑޮކްޓަރު!

2
« 1 ...