ހޮލީވުޑް

ގޯލްޑަން ގްލޯބް އެވޯޑާއެކު "ސްކުއިޑް ގޭމް"ގެ އެކްޓަރު އުމުރުން 77 އަހަރުގައި ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް: ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކުވެސް އެވޯޑު ހަފުލާ ކުރިއަށް

"ފުލް ހައުސް"ގެ ތަރި ބޮބް ސެގެޓް މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ބެޓީ ވައިޓް މަރުވެއްޖެ

ޕެންޑެމިކުގެ ތެރޭގައި 1 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފުރަތަމަ ފިލްމަށް "ސްޕައިޑާ މޭން"

"ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އެވޯޑް: ޑްވެއިން ޖޯންސަން ތިން އެވޯޑެއް ހާސިލުކޮށް މީހުންގެ ހިތްތަކާ ކުޅެލީ ތަފާތު ގޮތަކަށް

''ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް''ގެ ލާމަސީލު ދެ އެކުވެރިން، ޕޯލް މަރުވިތާ 8 އަހަރު ފަހުން ވިންގެ އަސަރުގަދަ މެސެޖެއް

މީގެ ކުރީން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުގެ އެތިފަހަރަކުން ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ ކަމަށް ޖޯޖް ކްލޫނީ ބުނެފި

ޑިޒްނީގެ ކުރިޔަށް އޮތް ކާޓޫން "އެންކާންޓޯ" ވެސް ތަފާތު

ޑްވެއިން ޖޯންސަން ބޮލީވުޑަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ޒެއިން މާލިކާއި ޖީޖީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް، މައްސަލައަކީ ޖީޖީގެ މަންމަ

ކްލޯއީ ކާޑޭޝިއަން އަދި ދަރިފުޅު ޓްރޫ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

2 ...