ހޮލީވުޑް

ޕެންޑެމިކުގެ ތެރޭގައި 1 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފުރަތަމަ ފިލްމަށް "ސްޕައިޑާ މޭން"

"ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އެވޯޑް: ޑްވެއިން ޖޯންސަން ތިން އެވޯޑެއް ހާސިލުކޮށް މީހުންގެ ހިތްތަކާ ކުޅެލީ ތަފާތު ގޮތަކަށް

''ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް''ގެ ލާމަސީލު ދެ އެކުވެރިން، ޕޯލް މަރުވިތާ 8 އަހަރު ފަހުން ވިންގެ އަސަރުގަދަ މެސެޖެއް

މީގެ ކުރީން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުގެ އެތިފަހަރަކުން ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ ކަމަށް ޖޯޖް ކްލޫނީ ބުނެފި

ޑިޒްނީގެ ކުރިޔަށް އޮތް ކާޓޫން "އެންކާންޓޯ" ވެސް ތަފާތު

ޑްވެއިން ޖޯންސަން ބޮލީވުޑަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ޒެއިން މާލިކާއި ޖީޖީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް، މައްސަލައަކީ ޖީޖީގެ މަންމަ

ކްލޯއީ ކާޑޭޝިއަން އަދި ދަރިފުޅު ޓްރޫ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

''ފްރެންޑްސް''ގައި ގަންތާގެ ރޯލު ކުޅުނު ޓައިލާ މަރުވެއްޖެ

ޝޫޓިންއެއްގެ ތެރޭގައި އެލެކް ބޯލްޑްވިން އަތުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކެންޔޭ ވެސްޓުގެ ނަން ރަސްމީކޮށް ''ޔެ'' ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފި

16 އަހަރަށްފަހު "ޖޭމްސް ބޮންޑް"އަށް އަލްވަދާއު ކިޔުމަކީ ހިތްދަތިކަމެއް: ޑެނިއެލް

« 1 ...