ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް

އެފްއެސްއެމްގެ ހުޅުމާލޭ ޝެޑުން 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ބޮޑުކޮށްފި

އާދަންނާގެ ހެޓްރިކާއެކު އާރްއާރްސީން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް: އެފްއެސްއެމް އާއި އާރްއާރްސީ ފައިނަލަށް

ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެލާއެކު އެފްއެސްއެމްގެ ތެޔޮ ބާޖު ނޫމަރާ ނެރުމައްޗަށް އުރިއްޖެ

އަށްމިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތެލުގެ ވައްކަމުގައި ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ބިދޭސީއަކަށް: ގަސަމް

1

ސެލްފް ސާވިސްގެ ހިދުމަތްތަކާއެކު އެއްފަހަރާ 22 ވެހިކަލަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ޝެޑެއް މާލޭގައި ހަދަނީ

ރޯދަ މަހު އެފްއެސްއެމްގެ ޝެޑްތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

މަސްވެރިންނަށް ބޮޑުއަގުގައި ތެޔޮ ވިއްކާ މައްސަލައިގައި މިފްކޯ، އެސްޓީއޯ އަދި އެފްއެސްއެމް ކޮމެޓީއަށް

ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުކުރީ ގަންނަން ލިބުނު އަގު ބޮޑުވުމުން: މިފްކޯ އަދި ހޮރައިޒަން

އެމްޕީއެލް ތެލުގެ ވައްކަމުގެ މައްސަލަ: އެފްއެސްއެމްގެ އިތުރު ފަސް މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން އެސްޓީއޯ އަދި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއާ ބައްދަލުކުރުން

« 1