ކާގޯ

އިހަވަންދިއްޕޮޅުން އާގު ބޯޓަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަަށް ގޮވާލައި މެންބަރު ސަލީމް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ބޭރުގެ އާގު ބޯޓެއްގައި އޮތް ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކަށް ދިވެހި ސިފައިން އެހީވެއްޖެ

ކޮޗިން ފެރީ: ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ތަރައްގީއަށް ފަހި ފުރުސަތަކަށް

ލަންކާގެ އާ އެއާލައިން ސްޕާކް އެއާގެ ދަތުރުތައް އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ފަށަނީ

ކޮޗިންއިންގެ މުދާ ފެރީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބަނދަރު ކޮށްފި

1

އިންޑިޔާގެ ފެރީންވެސް ގެންނާނީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ މުދާ: ފައްޔާޒު

ވީއައިއޭ ކާގޯ ޓާމިނަލުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް، އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހަށް ނިމޭނެކަމަށް ބެލެވޭ: އެމްއޭސީއެލް

ކާގޯއަށް ހާއްސަ ސްރީލަންކަންގެ ފްލައިޓު ރާއްޖެއަށް

މިހާތަނަށް 4000 އެއްހާ މީހުން އުފުލިއްޖެ 700 ޓަނުގެ ކާގޯ އެތެެރެ ކުރެވިއްޖެ: މޯލްޑިވިއަން

ލަންކާއިން ނުވަ ޓަނުގެ ކާގޯ ހިފައިގެން މޯލްޑިވިއަނުން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ދުބާއީން 5.5 ޓަނުގެ މުދާ ހިފައިގެން މޯލްޑިވިއަން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ދުބާއީން 7.4 ޓަނުގެ ކާގޯ ހިފައިގެން މޯލްޑިވިއަން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

« 1