ވިޔަފާރި

ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު އެސްޓީއޯއިން ހެޔޮކޮށްފި

އާމްދަނީ 7 ބިލިޔަނާ ގާތަށް ދަށްވާނެ، ޖީޑީޕީ ހުންނާނީ 0.5 އާއި މައިނަސް 5.6 އިންސައްތައާ ދެމެދުގައި: ރައީސް

1

ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭނެ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވުމަށް އަންނަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން: ރައީސް

މޯލްޑިވިއަން ޓިކެޓް އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ކޮވިޑް 19 : ޔޫކޭގައި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްތައް ކުޑަކޮށްފި

ކޮވިޑް 19: އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން ވިލާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި

ތަކެތީގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ އެކަން ކުރާނަން: ފައްޔާޒު

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ރަހުނަކާ ނުލައި ލޯނު ދޭ ފެސިލިޓީއެއް ބީއެމްއެލުން ތައާރަފުކޮށްފި

ދިރާގު މުވައްޒަފުންނަށް މައިންގެ ކޮޓަރިއެއް ގާއިމުކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓާ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

ނޭޝަނަލް އެޗްއާރު ކޮންވެންޝަން އެންޑް އެކްސްޕޯ ޖުލައި މަހަށް ފަސްކޮށްފި

މިފްކޯގެ "ފަސްމީރު މިވަރެއް ނެތް" ޕްރޮމޯޝަން އަތޮޅުތަކުގައި ފަށައިފި

... 39 ...