އުރީދޫ

ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް ވާޗުއަލްގެ މެއިން ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

އުރީދޫން އައިފޯނު 12 މިނީ އަދި 12 ޕްރޯ މެކްސް ޕްރީ އޯޑަރަށް މިރޭ ހުޅުވައިލަނީ

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް މީރާއަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

އުރީދޫން އައިފޯނު 12 އަދި 12 ޕްރޯ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި، މާދަމާ ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވައިލަނީ

އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ވިލިމާލެއަށް

އިންޓަނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސްގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޓެލެކޮމް ކުންފުނީގެ ގޯލްޑް ސްޓީވީ އެވޯޑް އުރީދޫއަށް

އުރީދޫ ސުޕަނެޓުގެ ހިދުމަތާއި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ދަރަވަންދޫ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި

އުރީދޫން ވީއައިއޭގައި ޑިޖިޓަލް ކިއޯސްކެއް ބަހައްޓައިފި

މަނަދޫ އަށް އުރީދޫ ސުޕަނެޓުގެ ހިދުމަތާއި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފު ކޮށްފި

އުރީދޫން "ބިގް ޑިވައިސް ސޭލް" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން އުރީދޫން ޑެސްޓިނޭޝަން މާކެޓިން ކެމްޕޭނެއް ލޯންޗުކޮށްފި

5800 ދުވުންތެރިންނާއެކު "އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން" ބާއްވައިފި

6 ...