ވަން މީޑިއާ ގުރޫޕް

ވޯލްޑްކަޕް ފޯރީގައި ބައިވެރިވާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ވަންގެ ސްކޯޗާޓު ހިލޭ ދޫކުރަން ފަށައިފި

"ވަން ވޯލްޑްކަޕް ގައިޑް 2022" ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

އެފްއެޗްޓީއެސްގެ ދަރިވަރުން ބާއްވާ ސަގާފީ ފުޑްސްޓިވަލްގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް "ވަން"

"ވަން"ގެ ބޮޑު އީދު ގިވްއަވޭ: 55 އިންޗީގެ ޓީވީއަކާއެކު އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތެއް!

ވަންގެ ތައުޒިޔާ

"ވަން"ގެ އީދު ގިވްއަވޭ: އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރޯދައިގެ މެސެޖު 3 - ރޯދަ ފަރުޟު ކުރެއްވީ، ﷲއަށް ބޯލެނބުމަށް

ވަންގެ ތައުޒިޔާ

1

އަދުގެ ދުނިޔެއާއި ބޭރުކުޅިވަރުގެ މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ އިމާދު ލަތީފު "ވަން" އަށް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް، ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ވަން

އެހެން ރަށްރަށަށް ބަދަލުވުމުން އެތައް މައްސަލަތަކެއް ނުކުމޭ، ހިޖުރަ ކުރުމަކީ ދިވެހީން ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން: ޝައުނާ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރީންނާއި ދަނޑުވެރީން މިއަދު ތަހަމަލު މިކުރާ ނޭދެވޭ ކަންކަމަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ނަތީޖާ: ޝައުނާ

1
« 1