ލައިފް ސްޓައިލް

ފިލްމުފެއާ ގްލެމާ އެންޑް ސްޓައިލް އެވޯޑްސް އާލިޔާ، ކާތިކް، އަޔުޝްމަން އަދި އަނުޝްކާގެ އިތުރުން 10 ތަރިންނަށް

ސަލާމްކުރަން އަތްދިއްކުރި ކުޑަ އަންހެންކުއްޖަކާ ސަލާމް ނުކުރެވުމުން އަބޫދާބީގެ ވަލީއަހުދު އެކުއްޖާގެ ގެއަށް

ޔާހޫ: މިދިޔަ 10 އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަކީ ޑަންގާލް ދެވަނަ ބަޖްރަންގީ ބައިޖާން

މުމްބާއީ އެއާޕޯޓުގައި ކާތިކް އަދި ދީޕިކާ ނަށާ ވީޑިއޯއެއް ވައިރަލް ވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ހެދި އެމިރޭޓްސް ފްލައިޓުގައި ގައުމީ ދިދަ ހިފައިގެން ދިވެހި އާއިލާއެއް

2

މިމީ އަކީ މަޖާ ފިލްމެއް: ކްރިތީ ސާނޮން

ޕްރިޔަންކާ ނިކްއަށް ދިން ދޭސީ ނިކް ނޭމް އެނގޭތަ؟

މުހައިމިންގެ އުފެއްދުންތެރި ހިޔާލު: މަހު ހުޅުބުން ފޮޅުވާލާފައިވާ މާބަގީޗާއެއް

ގޯވިންދާއާއި ޖެކީ އިޝްތިހާރުކުރި ތަދުފިލުވާ ބޭހެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތަދު ނުފިލުމުން އެ ދެއެކްޓަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޓޭސްލާގެ "ސައިބަރ ޓްރަކް" ގަތުމަށް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕްރީއޯޑަރު ކޮށްފި

ޕަބްލިކް ޔޫއެސްބީ ޕޯޓުން ޗާޖުކުރުން ހައްޓާލާ! ފޯނުގައި ހުންނަ މައުލޫމާތު ހެކްކޮށްފާނެ

ދަރިން މޭކަޕް ކުރާތީ މިތަރިނަށް ފާޑުކިޔުން

... 7 ...