ލައިފް ސްޓައިލް

އޮއްތޮގެ އެކްސިޑެންޓަށް ދެ އަހަރު: އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަނި މަ ހިނގާނަން! ފަރުވާގެ ލޯބި ނަމޫނާއެއް

1

ކްރިސްޓޮފާ ނޯލަންގެ އާ ފިލްމު "ޓެނެޓް"ގެ މަންޒަރެއް ކުޅުމަށް އަސްލު ފްލައިޓެއް ގޮއްވާލައިފި

އެމެރިކާގައި ސިއްހީ ހިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ޑްރޯން ބޭނުންކުރަނީ

ވަން ޕްލަސް 8 ޕްރޯގެ އެކްސްރޭ ފިލްޓަރު އުނިކުރަން ނިންމައިފި

އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލިތާ އެއްމަސްފަހުން އަނބުރާ ގެޔަށް ހިނގައްޖެ

އިންޓަނެޓް ސްޕީޑްޓެސްޓް ގްލޯބަލް އިންޑެކްސް : ރާއްޖެ ހިމެނުނީ މޮބައިލް ރޭންކުގެ 66 ވަނައިގައި

އަޒޭ އުފެއްދި ލޮކްޑައުން ފިލްމުން ރީކޯމޫސަ އާއި ނިއުމާ އަދި ފަތިސް ހަނދުވަރުގެ ހަނދާންތައް

ފޭސްބުކްގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި މުވައްޒަފުން ދާއިމީކޮށް ގެއިން މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަނީ

"ދިރާގުޕްލޭ"ގެ ނަމުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ މުޅިން އާ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ބޭވަފާތެރިވެ ރޮއްވުމުން ބަދަލު ހިފުމުމުގެ ގޮތުން ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ގެޔަށް އެއްޓަނުގެ ފިޔާ ފޮނުވައިފި

ބަނބުކޭލުގެ އަޑު އެންމެ ގަދަވީ ވަގުތު ހުޅަނގުމޫސުމުގެ ގަދަ ވައި ތަޅާލައި ހުރިހާ ބަނބުކޭލެއް ގަސްދަށަށް!

އަނޫޕަމްގެ ސުވާލެއް: 1983ގެ މި ފޮޓޯގައި ތިބީ ބޮލީވުޑްގެ ކޮން ތަރިންނެއްކަން އެނގޭތަ؟

6 ...