ލައިފް ސްޓައިލް

ޖެކޮލިންގެ ބަދަލުގައި ޓްރެއްސެމޭ އިންޑިއާ އެމްބެސެޑަރަކަށް އާލިއާ

ގައުމީ ކެޕްޓަން އިމްރާން ބޮޑުކަންނެއްޔަށް! މިއަދު އޭނާއަކީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންގެ އަޑު އުފުލައިދޭ މަސްވެރިޔެއް!

ޒުވާން މަސްވެރިޔާއަށް އޮތީ ދެ ޗޮއިސް، މަހަށްދިއުން ނޫނީ ލޯބިވެރިޔާ! އިހުތިޔާރުކުރީ މަސްވެރިކަން

3

އަނެއްކާވެސް ގެމަނަފުށީ މަސްވެރިންގެ ތަފާތު މަންޒަރެއް: ދޯނީގެ ޑެގުމަތީގައި ކަސްރަތުގެ ހަރަކާތްތައް

އެއްކަމެއް ނުވިޔަސް ވަރިހަމަ! އެކަމަކު ސްނެޕްޗެޓް ސްޓްރީކް ނުހެދިއްޖެ ނަމަ ބޯ ހަލާކު!

ފުރާވަރު ކުދީން އަބަދު އިންޓަނެޓުގައި، ކުއްޖާއަށް ވެދާނެގޮތަކަށް ބެލެނިވެރިން ވިސްނަނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

އުމުރުން އެންމެ ހަމަހުގައި ވޯޓާ ސްކީ ކޮށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފޮތަށް

ސައިފް: ފްރީސްޓައިލްގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ! ހުނަރުން ފުރިފައިވާ ޒުވާނެއް

1

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ފުޓުބޯޅަ ފްރީސްޓައިލް ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

ކުޅި މަޑުކޮށްތަ؟ ނޫނީ ކުޅި ގަދަކޮށްތަ؟

ލަންކާގެ ކާއްޓާ ބެހޭ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވެވީ ރުކެއްގައި

ފޭސްބުކް އެވަޓާ ފީޗާއާ އެކު، މުޅި ނިއުސް ފީޑު އަމިއްލަ ސިފަ ދައްކުވައިދޭ ކާޓޫނު ކެރެކްޓާއިން ފުރިފައި

« 1 ...