ޓެކްނޮލޮޖީ

އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންވެ ޓެސްލާ ކާރު ދުއްވާ މީހުންނަށް ކާރު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ތަޅުލެވިއްޖެ

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ދިގު އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް، އެންމެ ފަހުން އިންޓަނެޓުގެ އަގާއި ސްޕީޑަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

އުރީދޫގެ 11 ބުރީގެ ކޮމާޝަލް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އުދުހޭ ކާރުގެ ފުރަތަމަ ހުއްދަ ޖަޕާނު ކުންފުންޏަކަށް، އަމާޒަކީ 2025 ގައި އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ފެށުން

ކޯޑިން ދަސްކޮށްދިނުމަށް އެޗްޑީސީން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

އިންޓަނެޓުގެ އަގު އަދިވެސް ހެޔޮވާން ޖެހޭ، ރާއްޖެއިން އިންޓަނެޓް އެކްސްޕޯޓް ވެސް ކުރެވިދާނެ: ފައްޔާޒް

1

ދިރާގު ހިދުމަތްތަކަށް އެދިގެން ހިޔާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް!

ފޭސްބުކުގެ ނަން ''މެޓާ'' އަށް ބަދަލުކުރިކަން އިއުލާނުކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔުމަށް ވޮއިސްރެކޮގްނިޝަން އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ދިރާގު ޕްރިޕެއިޑް ޑޭޓާ ސިމް ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެމްޕީއެލްގެ ހިދުމަތް އޮޓަމޭޓްކޮށް ހިންގުމަށް އޮރަކަލް ފިއުޝަން ކްލައުޑް ބޭނުން ކުރަނީ

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތަށް އެދިގެން ސެމްސަންގް ޒީ ފޯލްޑް 3 ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

« 1 ...