ޓެކްނޮލޮޖީ

އުރީދޫ އަދި ދިރާގުން ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލި އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސްގެ ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ

ދިރާގުން އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސް ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި 11 ޕްރޯ މެކްސް ޕްރީއޯޑަރ ކުރަން އުރީދޫ އިން ހުޅުވާލައިފި

ވޮއިސްމެއިލްތަކެއް ހެކްކުރި ކަމަށްބުނެ ދެ ޓެބްލޮއިޑް ނޫހެއް ގޮވައިގެން ޕްރިންސް ހެރީ ކޯޓަށް

ކުރާ މެސެޖުތައް އަމިއްލައަށް ފޮހެވޭ ފީޗާއެއް ވަޓްސްއެޕުން ޓެސްޓުކޮށްފި

ދިރާގާ ގުޅޭ އެންމެ މުހިންމު ހަނދާނެއް ހިއްސާކޮށްލައިގެން އިނާމު!

ޗާޖަށް ޖަހާފައި އޮތް ފޯނެއް ގޮވައި، 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

އައިފޯނުގެ ފަހަތުގައި އިންނަ އެޕަލް ލޯގޯ، ނޮޓިފިކޭޝަން ލައިޓަކަށް؟

އާ ކެމެރާ ފީޗާސް ތަކާއެކު އައިފޯން 11 ލޯންޗު ކޮށްފި

އައިފޯން 11 އަންނަން ފަސް ދުވަސް، ފޯނާ ގުޅޭ ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް

ގޫގުލްއާ ނުލައި ވާވޭގެ މޭޓް 30 މިމަހު 19 ގައި ލޯންޗު ކުރަނީ

ފުލުހުންގެ ޒަމާނީ ބައެއް ޓެކްނޮލޮޖީތައް އުކުޅަހުގައި ދައްކާލައިފި

« 1